ČSN ISO 19880-1 (656525)

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky

ČSN ISO 19880-1 Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 1 390 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje minimální požadavky na návrh, instalaci, uvedení do provozu, provoz, kontrolu a údržbu pro zajištění bezpečnosti a tam, kde je to vhodné, pro zajištění provozu veřejných i neveřejných čerpacích stanic, které vydávají plynný vodík do lehkých silničních vozidel (např. elektrických vozidel s palivovými články).
Tento dokument není použitelný pro výdej kryogenního vodíku nebo vodíku pro aplikace s hydridy kovů.
Vzhledem k tomu, že tento dokument je zamýšlen pro poskytnutí minimálních požadavků na čerpací stanice, výrobci mohou přijmout dodatečná bezpečnostní opatření, jak jsou stanovená v metodologii managementu rizik, s cílem zaměřit se na potenciální bezpečnostní rizika konkrétních návrhů a aplikací.
Ačkoli je tento dokument zaměřen na plnění lehkých silničních vozidel na vodík, zahrnuje také požadavky a návod na plnění středně těžkých a těžkých silničních vozidel (např. autobusy, nákladní auta).
Mnoho obecných požadavků obsažených v tomto dokumentu je použitelných na čerpací stanice pro jiné typy vodíkových aplikací, např. čerpací stanice pro motocykly, vysokozdvižné vozíky, tramvaje, vlaky, říční a námořní vozidla; čerpací stanice s vnitřním výdejem; domácí aplikace pro palivová pozemní vozidla; mobilní čerpací stanice nebo neveřejné demonstrační čerpací stanice.
Další konkrétní požadavky, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, však mohou být nezbytné pro bezpečný provoz čerpacích stanic.
Tento dokument poskytuje také požadavky a návod na systém pro výrobu, dodávání, skladování, čištění a stlačení vodíku na čerpacích stanicích.

Označení ČSN ISO 19880-1 (656525)
Katalogové číslo 510864
Cena 1 390 Kč1390
Datum schválení 1. 9. 2020
Datum účinnosti 1. 10. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 188 stran formátu A4
EAN kód 8596135108640
Tato norma nahradila ČSN P ISO/TS 19880-1 (656525) z března 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 19880-8 (656525)
Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva