TNI CEN/TR 15367-1 (656582) Zrušená norma

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva obsahuje obecné pokyny pro správnou provozní praxi při distribuci a manipulaci s motorovou naftou. Nepředjímá národní nebo místní předpisy, ale zaměřuje se na problémy způsobené znečištěním vodou, usazeninami, anorganickými kontaminanty nebo mikrobiální kontaminací, které se mohou vyskytnout v dodavatelském řetězci v průběhu výroby, mísení, skladování a přepravy. Nezabývá se kontaminací jinými druhy pohonných hmot, ani neřeší případné kontaminace vodou nebo sedimenty, které se mohou objevit ve vozidlech. Nicméně informativní poznámky o vlivu kontaminací ve vozidlech jsou uvedeny v příloze A.

Označení TNI CEN/TR 15367-1 (656582)
Katalogové číslo 97621
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2015
Datum účinnosti 1. 7. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963976211
Norma byla zrušena k 1. 7. 2020
a nahrazena TNI CEN/TR 15367-1 (656582)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

TNI CEN/TR 15367-2 (656582)
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny

TNI CEN/TR 15367-3 (656582)
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci