TNI CWA 17727 (730970)

Budování odolnosti měst - Směrnice pro spojení managementu rizik katastrof s adaptací na změnu klimatu - Historické oblasti

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje rámec pro budování odolnosti historických oblastí ve městech a obcích. Tento rámec popisuje a kombinuje management rizika katastrof (DRM) a adaptaci na změnu klimatu (CCA) v integrovaném přístupu. Je použitelný pro historické oblasti, které čelí nebezpečím vyvolaným přírodními změnami a změnou klimatu. Zahrnuje:
- charakteristiku historických oblastí a jejich vystavení nebezpečím vyvolaným přírodními změnami a změnami klimatu;
- soubor požadavků a doporučení, jak se historické oblasti mohou stát odolnějšími;
- postupný proces zvládání katastrof a provádění a monitorování činností budování odolnosti.
Dokument je použitelný pro osoby s rozhodovací pravomocí a technický personál na úrovní města/obce a historické oblasti, stejně jako pro radní pracující na hodnocení rizik a zranitelnosti, přizpůsobování se změně klimatu a zvyšování odolnosti. Mezi další zainteresované strany, které mohou používat tento dokument patří manažeři rizik katastrof, správci kulturního dědictví, správní úředníci, referenti udržitelnosti a odolnosti, manažeři kritické infrastruktury, poskytovatelé služeb, složky integrovaného záchranného systému, občanská sdružení, nevládní organizace, akademické a výzkumné instituce a poradenské společnosti.

Označení TNI CWA 17727 (730970)
Katalogové číslo 516479
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2023
Datum účinnosti 1. 4. 2023
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135164790
foo