Třída 7309 - Udržitelnost staveb

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 15643-1 (730901) - duben 2011

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

370 Kč

ČSN EN 15643-2 (730901) - září 2011

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

440 Kč

ČSN EN 15643-3 (730901) - srpen 2012

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

440 Kč

ČSN EN 15643-4 (730901) - srpen 2012

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností

440 Kč

ČSN EN 15643-5 (730901) - červenec 2019 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby

440 Kč

ČSN EN 15978 (730902) - listopad 2012 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda

590 Kč

ČSN EN 16309 +A1 (730903) - duben 2015 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu

590 Kč

ČSN EN 16627 (730904) - září 2015

Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

TNI CEN/TR 15941 (730911) - leden 2012

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat

230 Kč

ČSN EN 15804 +A1 (730912) - červenec 2014

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 15804 +A2 (730912) - květen 2020

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 15942 (730913) - leden 2013 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky

350 Kč

ČSN ISO 15392 (730921) - březen 2012

Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy

350 Kč

ČSN ISO 21929-1 (730922) - leden 2015

Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

550 Kč

ČSN ISO 21930 (730923) - říjen 2018 aktuální vydání

Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 21931-1 (730924) - leden 2015

Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy

440 Kč

ČSN ISO 15686-1 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15686-10 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-2 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15686-3 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15686-4 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-5 (730951) - říjen 2018 aktuální vydání

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15686-7 (730951) - říjen 2018 aktuální vydání

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15686-8 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951) - srpen 2014

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 37100 (730960) - prosinec 2020

Udržitelná města a společenství - Slovník

230 Kč