ČSN ISO 21931-1 (730924)

Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy

ČSN ISO 21931-1 Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (ISO 21931-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb. Toto první vydání ISO 21929-1 ruší a nahrazuje ISO/TS 21931-1:2006.
ISO 21931 se skládá z následujících částí pod obec-ným názvem Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb: Část 1: Budovy; Inženýrské stavby (infrastruktura) budou předmětem části 2.
Tato část ISO 21931 stanovuje rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností budov a souvisejících venkovních úprav, který je ústřední součástí tohoto procesu. Takovéto posuzování může být použito pro stanovení kriteriálních mezí vlastností a pro monitorování vývoje směrem ke zlepšení vlastností. Tato část ISO 21931 nestanovuje kriteriální meze nebo úrovně vlastností vztahující se k environmentálním dopadům a aspektům.
Norma poskytuje obecný rámec pro zlepšování kvality a porovnatelnosti metod posuzování environmentálních vlastností budov a souvisejících venkovních úprav. Identifikuje a popisuje otázky zájmu, které se mají vzít v úvahu při vývoji a využívání metod posuzování environmentálních vlastností nových nebo existujících budov, související s fázemi jejich návrhu, výstavby, provozu, údržby, rekonstrukce a dekonstrukce.
Předmětem posuzování této části ISO 21931 je budova a venkovní úpravy v rámci místa stavby (po-zemku).
Norma je určena k použití současně s "rodinou mezinárodních norem ISO 14020", která zahrnuje ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 a ISO 14025, stejně jako s ISO 14040 a ISO 15392 a podle zásad v nich stanovených. Pokud se objeví odchylka, má tato část ISO 21931 přednost.
Zabývá se pouze metodami posuzování environmentálních vlastností a nezahrnuje metody posuzování sociálních a ekonomických vlastností, které jsou také součástí udržitelnosti a udržitelného rozvoje.

Označení ČSN ISO 21931-1 (730924)
Katalogové číslo 96570
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2015
Datum účinnosti 1. 2. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963965703
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo