ČSN ISO 15392 (730921)

Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy

ČSN ISO 15392 Udržitelnost ve výstavbě - Obecné principy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma představuje obecné principy udržitelnosti spojené s budovami a ostatními stavbami. Tyto obecné principy jsou základem souboru norem určených pro řešení specifických otázek a aspektů udržitelnosti týkajících se výstavby pozemních a inženýrských staveb.
Problematika udržitelného rozvoje je široká a je předmětem globálního zájmu. Jak současné, tak budoucí potřeby určují, do jaké míry jsou ekonomické, environmentální a sociální aspekty zohledněny v procesu udržitelného rozvoje.
Vybudované prostředí (budovy a inženýrské stavby) je klíčovým prvkem při určování kvality života a přispívá ke kulturní identitě a kulturnímu dědictví. Jako takové je důležitým faktorem při oceňování kvality prostředí, ve kterém společnost žije a pracuje.
Tato mezinárodní norma stanovuje mezinárodně uznávané principy udržitelnosti ve výstavbě a stanovuje společný základ pro sdělování požadovaných informací. Zúčastněné strany, jako jsou výrobci a projektanti, pak budou moci tyto informace poskytovat. Tyto informace mohou být následně sdělovány na mezinárodní úrovni a širokému spektru cílových skupin od politických činitelů a zákonodárců, až po vý-robce, majitele budov a spotřebitele.
Záměrem této mezinárodní normy je stanovit cíle udržitelnosti ve výstavbě a z těchto cílů odvozuje obecné principy. Tato mezinárodní norma je základem pro odvozování hodnoticích kritérií a indikátorů pro posuzování přínosu budov k udržitelnému rozvoji a subjektům rozhodování umožňuje uplatňovat principy udržitelnosti při jejich rozhodování.
Mezi předpokládané uživatele tohoto souboru mezinárodních norem patří: stavitelé, certifikační orgány, objednatelé, dodavatelé, projektanti, facility manažeři, poskytovatelé finančních prostředků, vládní a nevládní organizace spojené s Organizací spojených národů, pojišťovny, výrobci, vlastníci, úředníci, politici, spekulanti, realitní kanceláře, zákonodárci, výzkumníci, tvůrci norem, uživatelé (nájemníci, jakož i veřejnost) atd.

Označení ČSN ISO 15392 (730921)
Katalogové číslo 89950
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2012
Datum účinnosti 1. 4. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963899503
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 15 392
  • ČSN ISO 15392:2012
  • ČSN ISO 15 392:2012
foo