ČSN ISO 21930 (730923) Aktuální vydání

Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech

ČSN ISO 21930 Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN ISO 12930 (73 0923)

Stavební projektanti, výrobci stavebních výrobků, uživatelé budov, vlastníci budov a ostatní účastníci aktivní ve stavebním sektoru stále více vyžadují informace, které by jim umožnily činit rozhodnutí týkající se environmentálních dopadů budov a jiných staveb. Tyto požadavky jsou v současnosti řešeny pouze prostřednictvím různých národních iniciativ uplatňujících různé přístupy. Je nezbytné, aby byl způsob vyjadřování environmentálních prohlášení o produktu jednotný. To zahrnuje mít konzistentní způsob pro získávání prohlášení, založený na základních datech z inventarizace životního cyklu a dodatečných informacích nezaložených na posuzování životního cyklu (LCA). Uživatel očekává objektivní informace, u nichž se předpokládá, že budou konzistentní s nejlepší současnou praxí a chápáním dané problematiky po dobu životnosti této normy. Tato mezinárodní norma poskytuje principy a požadavky pro environmentální prohlášení typu III (EPD) o stavebních produktech a obsahuje specifikace a požadavky na EPD pro stavební produkty. Pokud tato mezinárodní norma obsahuje více specifické požadavky, doplňuje tak ISO 14025 pro EPD stavebních produktů. Tato mezinárodní norma poskytuje rámec a základní požadavky na pravidla produktové kategorie (PCR) definované v ISO 14025 pro environmentální prohlášení typu III pro stavební produkty. Environmentální prohlášení typu III pro stavební produkty, popsaná v této mezinárodní normě, jsou primárně určena pro použití při komunikaci mezi podniky, ale za určitých podmínek není vyloučeno jejich použití při komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem. Tato norma přejímá do soustavy ČSN normu ISO 21930:2017, která doplňuje řadu norem ISO 14000 a byla použita jako základ pro tvorbu EN 15804. Pro zpracování environmentálních prohlášení o produktu (EPD) v souladu s českými technickými normami se pro produktovou kategorii stavebních produktů použije ČSN EN 15804.

Označení ČSN ISO 21930 (730923)
Katalogové číslo 505810
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 94 stran formátu A4
EAN kód 8596135058105
Tato norma nahradila ČSN ISO 21930 (730923) z května 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 21 930
  • ČSN ISO 21930:2018
  • ČSN ISO 21 930:2018
foo