ČSN ISO 15686-10 (730951)

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.
Tato část ISO 15686 určuje, kdy se mají v průběhu životnosti budov a souvisejících zařízení specifikovat nebo ověřit požadavky na funkční vlastnosti, a kdy se má zkontrolovat schopnost budov a souvisejících zařízení splňovat určené požadavky.
Norma je použitelná pro jakýkoliv rozsah staveb, ať už pro soubor budov, samostatnou budovu (velkou nebo malou), nebo zařízení, které je součástí budovy (např. jednu skupinu prostorů, jedno patro nebo několik pater). Je použitelná pro různé zúčastněné strany, od majitelů a manažerů až po obyvatele, nájemce nebo jiné uživate-le. Je určena k použití s ISO 15686-1, ISO 15686-2, ISO 15686-3, ISO 15686-5, ISO 15686-6, ISO 15686-7, ISO 15686-8 a ISO/TS 15686-9.

Označení ČSN ISO 15686-10 (730951)
Katalogové číslo 95835
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963958354
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 15686-1 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-2 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 15686-3 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-4 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-5 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 15686-7 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN ISO 15686-8 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

foo