ČSN ISO 15686-2 (730951)

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (ISO 15686-2) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb.
Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.
Účelem této části ISO 15686 je popsat zásady predikce životnosti (SLP) stavebních prvků a jejich chování při zabudování do budovy nebo jiné stavby se zohledněním různých okrajových podmínek užívání. Metodika SLP je vytvořena jako generická, tj. použitelná pro všechny typy stavebních prvků, a má sloužit jako návod pro všechny druhy procesů predikce. Metodika může být využita při plánování studií SLP týkajících se nových a inovativních prvků, jejichž vlastnosti ještě nejsou známé, nebo jako pomocný dokument při posuzování již provedených šetření s cílem je ohodnotit na základě SLP a zjistit, kde je potřeba provést další doplňující studie.
Tato mezinárodní norma je určena především: výrobcům, kteří chtějí poskytovat údaje o užitných vlastnostech svých výrobků; zkušebny, organizace pro technická schválení, atd.; zpracovatelům nebo navrhovatelům norem; uživatelům, kteří nejsou přímo zapojeni v provádění predikcí životnosti, ale kteří tyto informace využívají jako vstupy pro referenční životnost, v auditech nebo přezkoumáních při plánování životnosti, jako informace v environmentálních prohlášeních o produktu (EPD), při posuzování životního cyklu atd.
Tato mezinárodní norma stanovuje postupy, které usnadňují predikci životnosti stavebních prvků na základě jejich technických a funkčních vlastností. Poskytuje obecný rámec, principy a požadavky pro provádění studií a vytváření zpráv. Norma se nezabývá snižováním životnosti v důsledku zastaralosti nebo jiných neměřitelných nebo nepředvídatelných funkčních stavů.

Označení ČSN ISO 15686-2 (730951)
Katalogové číslo 95828
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963958286
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 15686-1 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-10 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN ISO 15686-3 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-4 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-5 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 15686-7 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN ISO 15686-8 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

foo