ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951)

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.
Tato část souboru norem ISO 15686 je technickou specifikací a obsahuje návod pro odvozování a prezentaci údajů o referenční životnosti. Tato technická specifikace je použitelná pro výrobce, kteří poskytují údaje o refe-renční životnosti pro použití při plánování životnosti v souladu s ISO 15686-1, ISO 15686-2, ISO 15686-3, ISO 15686-5, ISO 15686-6, ISO 15686-7 a ISO 15686-8.
Soubor mezinárodních norem ISO 15686 se zabývá problematikou plánování životnosti. Jeho cílem je zajistit, aby se skutečná životnost budov a ostatních staveb rovnala nebo překračovala jejich návrhovou životnost. Údaje o referenční životnosti jsou vyžadována proto, aby umožnila předvídat životnost budovy nebo jiné stavby. Tato část ISO 15686 proto obsahuje návod pro poskytování údajů o referenční životnosti, která se použijí při plánování životnosti

Označení ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951)
Katalogové číslo 95834
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963958347
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 15686-5 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

Další příbuzné normy

ČSN ISO 15686-1 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-10 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN ISO 15686-2 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 15686-3 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-4 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

ČSN ISO 15686-5 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 15686-7 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN ISO 15686-8 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

foo