ČSN ISO 15686-4 (730951)

Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (ISO 15686-4) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb.
Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti.
Tato mezinárodní norma poskytuje informace a návod pro užívání norem pro výměnu informací v rámci pláno-vání životnosti budov a ostatních staveb a jejich komponent, jakož i pro požadovaná podpůrná data.
Norma poskytuje návod pro strukturování informací z existujících zdrojů dat tak, aby bylo umožněno poskytnout jejich informační obsah ve struktuře, která odpovídá mezinárodním normám pro výměnu informací. Norma se zejména odkazuje na ISO 16739. Alternativně se pro prezentaci využívá formát COBie (Construction Operations Building Information Exchange - Výměna informací v oblasti stavebnictví) pro výměnu informací o objektu v tabulkových datech. COBie je tabulková prezentace schématu IFC.
Norma je také použitelná pro výměnu informací o životnosti mezi různými kategoriemi využití softwarů pro navr-hování a management informací, jejichž rozhraní pro výměnu informací jsou založená na určitých standardech, včetně:
a) Informačního modelování staveb (BIM)
b) Systémů pro podporu facility managementu (CAFM z angl. Computer Aided Facilities Management).
Hlavní cílovou skupinou jsou informační manažeři, kteří budou tento rámec používat pro podporu při strukturo-vání pomocné dokumentace BIM určené pro využití na mezinárodní úrovni, národní úrovni nebo na úrovni pro-jektu/objektu.

Označení ČSN ISO 15686-4 (730951)
Katalogové číslo 95830
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2014
Datum účinnosti 1. 9. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963958309
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 15686-1 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a rámec

ČSN ISO 15686-10 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti

ČSN ISO 15686-2 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

ČSN ISO 15686-3 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností

ČSN ISO 15686-5 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu

ČSN ISO 15686-7 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe

ČSN ISO 15686-8 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti

ČSN P ISO/TS 15686-9 (730951)
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti

foo