ČSN EN 16309 +A1 (730903) Aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu

ČSN EN 16309 +A1 Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 16309+A1

Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem. Norma poskytuje specifické metody a požadavky pro posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu funkčnost budovy i její technické charakteristiky.
Tuto evropskou normu lze použít pro všechny typy budov, jak nové tak existující. V této první verzi normy se sociální rozměr udržitelnosti soustřeďuje na posuzování aspektů a dopadů fáze užívání budovy, vyjádřených pomocí kategorií sociálních vlastností z EN 15643-3.
Tato norma nestanovuje pravidla pro to, jakým způsobem mohou různá schémata posuzování poskytovat metody hodnocení, ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze vlastností.
Metody hodnocení, úrovně, třídy nebo kriteriální meze mohou být stanoveny v požadavcích na environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti v zadání stavby objednatele, ve stavebních předpisech, národních normách, národních zásadách správné praxe, ve schématech pro posouzení budovy a v certifikačních systémech atd.
Společenská odpovědnost organizací není v této normě zahrnuta.

Označení ČSN EN 16309 +A1 (730903)
Katalogové číslo 96866
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963968667
Tato norma nahradila ČSN EN 16309 +A1 (730903) z března 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo