ČSN ISO 21929-1 (730922)

Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

ČSN ISO 21929-1 Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (ISO 21929-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb. Toto první vydání ISO 21929-1 ruší a nahrazuje ISO/TS 21929-1:2006, která byla revidována z tech-nického pohledu.
ISO 21929 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti: Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy; Část 2, zabývající se rámcem pro vývoj indikátorů pro inženýrské stavby, se zpracovává.
Tato část ISO 21929 popisuje a uvádí pokyny pro vývoj indikátorů udržitelnosti souvisejících s budovami a stanovuje aspekty budov, které je třeba při vývoji systému indikátorů udržitelnosti brát v úvahu.
Norma stanovuje základní soubor indikátorů, které se mají vzít v úvahu při používání a vývoji indikátorů udržitelnosti pro posuzování úrovně udržitelnosti nových nebo existujících budov, vztahu-jících se k jejich navrhování, výstavbě, provozu, údržbě, rekonstrukci a konci životního cyklu. Tento základní soubor indikátorů poskytuje míru pro vyjádření přínosu budovy (budov) k udržitelnosti a udržitelnému rozvoji. Tyto indikátory reprezentují aspekty budov, které mají dopad na oblasti ochrany související s udržitelností a udržitelným rozvojem.
V této části ISO 21929 je předmětem posouzení budova nebo skupina budov a venkovních úprav v rámci místa stavby (pozemku).
Tato část ISO 21929 následuje principy stanovené v ISO 15392 a tam, kde je to vhodné, je určena k použití společně s ISO 26000, ISO 14040 a rodinou mezinárodních norem zahrnující ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024 a ISO 14025, a podle zásad stanovených v těchto normách. Pokud se objeví odchylka nebo pokud jsou stanoveny další specifické požadavky, má tato část ISO 21929 přednost. Norma neposkytuje návod pro váhování indikátorů ani pro agregaci výsledků posuzování.

Označení ČSN ISO 21929-1 (730922)
Katalogové číslo 96571
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2015
Datum účinnosti 1. 2. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963965710
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo