ČSN EN 15978 (730902) Aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda

ČSN EN 15978 Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Cílem této evropské normy je poskytnout výpočtová pravidla pro posuzování environmentálních vlastností nových a existujících budov.
Tato evropská norma má podpořit proces rozhodování a zpracovávání dokumentace pro posuzování environmentálních vlastností budovy. Ačkoliv jsou výsledky posuzování založeny na realistických scénářích, nemusí zcela odrážet aktuální a budoucí vlastnosti budovy.
Tato evropská norma stanovuje výpočtovou metodu založenou na posuzování životního cyklu (LCA) a dalších kvantifikovaných environmentálních informacích, která slouží pro posouzení environmentálních vlastností budovy, a uvádí způsob vytváření zpráv a sdělování výsledků posuzování. Tato norma je platná pro nové i existující budovy a rekonstrukce.
Tato norma uvádí popis předmětu posuzování, hranice systému platné na úrovni budovy, postup, který se použije pro inventarizační analýzu, seznam indikátorů a postupy pro jejich výpočet, požadavky na prezentaci výsledků při vytváření zpráv a při jejich sdělování a požadavky na data potřebná pro výpočet.
Přístup k posuzování zahrnuje všechny fáze životního cyklu budovy a je založen na datech získaných z environmentálních prohlášení o produktu (EPD) a jejich "informačních modulů" (EN 15804), a na dalších informacích potřebných a důležitých pro provedení posouzení. Posuzování zahrnuje všechny stavební výrobky, procesy a služby, související s budovou a použité v průběhu životního cyklu budovy.
Interpretace a hodnotové úsudky týkající se výsledků posuzování nejsou předmětem této evropské normy.

Označení ČSN EN 15978 (730902)
Katalogové číslo 91565
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 2012
Datum účinnosti 1. 12. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8590963915654
Tato norma nahradila ČSN EN 15978 (730902) z května 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo