ČSN EN 15804 +A2 (730912) Aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

ČSN EN 15804 +A2 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15804 + A2

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15804+A2 z května 2020 převzala EN 15804+A2 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.
Tato evropská norma poskytuje základní pravidla produktové kategorie (PCR) pro environmentální prohlášení typu III pro jakýkoliv stavební výrobek a stavební službu.
POZNÁMKA - Tato norma nepokrývá posuzování sociálních a ekonomických vlastností na úrovni produktu.
Základní PCR:
- stanovují indikátory, které se mají deklarovat, informace, které se mají poskytnout a způsob, jakým se shrnují a uvádějí ve zprávě,
- popisují, které fáze životního cyklu produktu jsou v EPD brány v úvahu, a které procesy se mají zahrnout v jednotlivých fázích životního cyklu,
- stanovují pravidla pro vývoj scénářů,
- zahrnují pravidla pro výpočet inventarizace životního cyklu (LCI) a pro posuzování dopadů životního cyklu (LCIA), které jsou základem pro EPD, včetně specifikace kvality dat, která se použijí,
- zahrnují pravidla pro uvádění předem stanovených environmentálních informací a informací týkajících se zdraví, které nejsou součástí LCA výrobku, stavebního procesu ani stavební služby, pokud je to nutné,
- stanovují podmínky, za kterých mohou být stavební produkty porovnávány na základě informací poskytnutých v EPD.
Pro EPD služeb ve stavebnictví platí stejné požadavky jako pro EPD stavebních výrobků.

Označení ČSN EN 15804 +A2 (730912)
Katalogové číslo 513904
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 2022
Datum účinnosti 1. 2. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8596135139040
Tato norma nahradila ČSN EN 15804 +A2 (730912) z května 2020
ČSN EN 15804 +A1 (730912) z července 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo