TNI POKYN IEC 110 (332151)

Domácí řídicí systémy - Směrnice týkající se bezpečnosti

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

TNI Pokyn IEC 110

Tento pokyn poskytuje základní informace pro technické komise zabývající se požadavky na bezpečnost výrobků, které mají být začleněny do domácího řídicího systému. Pokyn zahrnuje informace o funkční bezpečnosti i o obecných aspektech bezpečnosti vztahujících se k domácím řídicím systémům.
Tento pokyn stanoví charakteristiky systémů souvisejících s bezpečností, určených pro přenos signálů elektroinstalačním vedením v budovách pro nízké nebo malé napětí, vláknovou optikou, vzduchem nebo elektromagnetickými vlnami v domácnostech a podobných prostorách (obecně pro domácí řídicí systémy).
Tento pokyn pojednává o domácích řídicích systémech zajišťujících komunikaci pro řízení zařízení používaných v domácnostech. Pokyn zahrnuje řízení zařízení pro chlazení, vytápění, osvětlení, pro audio/video zařízení, zařízení pro telekomunikace, pro zabezpečení atd., v podstatě pro jakékoliv zařízení řízené domácím řídicím systémem. Zahrnuje také bytová mezisíťová propojení mezi sítí vnitřního domácího řídicího systému a vnějšími dálkovými sítěmi jako je internet. Pokyn také zahrnuje podobné funkce řízení budov v podobně složitých komerčních budovách.
Hlediska týkající se EMC nejsou zahrnuta, protože o nich pojednává Pokyn IEC 107 (IEC Guide 107)

Označení TNI POKYN IEC 110 (332151)
Katalogové číslo 97022
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 2015
Datum účinnosti 1. 5. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963970226
Dostupnost skladem (tisk na počkání)