TNI CEN/TR 16410 (728010)

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato zpráva zkoumá přístupy národní legislativy tří zemí: Spojeného království, Německa a Nizozemska. Poslední dvě národní legislativy byly zvažovány, protože mají největší počet zákonných požadavků nebo byly v původní zprávě respondenty uvedeny jako příčina překážek používání stavebních výrobků. Dále tato zpráva zkoumá evropské a národní iniciativy jako například ekologické veřejné zakázky a množství dobrovolných programů, které se vztahují zejména ke zdraví a bezpečnosti nebo k problémům environmentálního značení - zvláště výrobku nebo stavebnímu označování a samozřejmě programům ekoznaček, které jsou od harmonizace na celém světě vzdálené. Závěrem této zprávy je, že normalizace může poskytnout rámec pro prevenci překážek používání stavebních výrobků; a protože jsou překážky technické a zákonné podstaty, bude
CEN/TC 351 v tomto rámci poskytovat některé z harmonizovaných metod zkoušení. Dobrovolná opatření nebo kontroly, které překážky používání vytváří, normalizace nemůže předcházet nebo odstranit, ale může stanovit prostředky.

Označení TNI CEN/TR 16410 (728010)
Katalogové číslo 93535
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963935355
Dostupnost skladem (tisk na počkání)