TNI CEN/TR 15371-1 (943080) Aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Účelem této technické zprávy je poskytnout odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1:2014+A1:2018 Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti, EN 71-2:2020 Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost, EN 71-8:2018 Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití a EN 71-14:2018 Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.

Označení TNI CEN/TR 15371-1 (943080)
Katalogové číslo 513250
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 9. 2021
Datum účinnosti 1. 10. 2021
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135132508
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 15371-1 (943080) z května 2019

Další příbuzné normy

TNI CEN/TR 15371-2 (943080)
Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

foo