Třída 94 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

Zobrazit obsah třídy 94 - Výstrojné zboží

ČSN EN 957-6 +A1 (940201) - listopad 2014 aktuální vydání

Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 20957-1 (940201) - květen 2014

Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 20957-10 (940201) - červen 2018

Stacionární tréninková zařízení - Část 10: Cvičební jízdní kola s pevným kolem nebo bez otočného kola - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20957-2 (940201) - prosinec 2021

Stacionární tréninková zařízení - Část 2: Posilovací tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20957-4 (940201) - červen 2017

Stacionární tréninková zařízení - Část 4: Posilovací lavice, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20957-5 (940201) - únor 2018

Stacionární tréninková zařízení - Část 5: Tréninkové cyklotrenažery a rotopedy pro procvičování horní části těla, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20957-7 (940201) - prosinec 2021

Stacionární tréninková zařízení - Část 7: Veslovací zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20957-8 (940201) - červen 2018

Stacionární tréninková zařízení - Část 8: Šlapadla, simulátory schodů a stoupadla - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20957-9 (940201) - červen 2017

Stacionární tréninková zařízení - Část 9: Eliptická tréninková zařízení, další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč

ČSN EN 16630 (940202) - srpen 2016 aktuální vydání

Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití - Obecné požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 913 +A1 (940303) - březen 2022 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 914 (940341) - listopad 2020 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Bradla paralelní a bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 915 (940342) - duben 2009 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Bradla o nestejné výšce žerdí - Požadavky a metody zkoušení včetně bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 916 (940343) - listopad 2003 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Tělocvičné bedny - Požadavky a zkušební metody zahrnující bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12196 (940344) - srpen 2003 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Kůň a koza - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12197 (940345) - září 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Hrazda - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12346 (940346) - srpen 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Žebřiny, průlezky a šplhací rámy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12655 (940347) - srpen 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Gymnastické kruhy - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12432 (940348) - září 2001 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Kladina - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 12503-1 (940349) - říjen 2013 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 12503-2 (940349) - prosinec 2016 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký, bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-3 (940349) - září 2002

Sportovní žíněnky - Část 3: Žíněnky pro judo, bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN 12503-4 (940349) - prosinec 2016 aktuální vydání

Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12503-5 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 5: Stanovení tření základny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-6 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 6: Stanovení tření povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12503-7 (940349) - listopad 2001

Sportovní žíněnky - Část 7: Stanovení statické tuhosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 13219 (940350) - duben 2009 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Trampolíny - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17229 (940400) - leden 2021 aktuální vydání

Fitness centra - Požadavky na vybavení a provoz centra - Požadavky na provoz a řízení

230 Kč

ČSN EN 16579 (940501) - červenec 2018

Zařízení hracích ploch - Přenosné a trvale instalované branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 748 +A1 (940510) - říjen 2018 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Branky pro fotbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 749 (940511) - únor 2005 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Branky pro házenou - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 750 (940512) - únor 2005 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Branky pro pozemní hokej - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1510 (940513) - únor 2005 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro tenis - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1509 (940514) - duben 2009 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro badminton - Funkční a bezpečnostní požadavky, metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1176-1 ed. 2 (940515) - červenec 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

770 Kč

ČSN EN 1176-10 (940515) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

230 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

190 Kč

ČSN EN 1176-2 ed. 2 (940515) - listopad 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

340 Kč

ČSN EN 1176-3 ed. 2 (940515) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

230 Kč

ČSN EN 1176-4 ed. 2 (940515) - únor 2019 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

230 Kč

ČSN EN 1176-5 (940515) - červenec 2020 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

230 Kč

ČSN EN 1176-6 ed. 2 (940515) - květen 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

340 Kč

ČSN EN 1176-7 (940515) - listopad 2020 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz

230 Kč

ČSN EN 1177 (940516) - listopad 2018 aktuální vydání

Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.20t

370 Kč

ČSN EN 1271 (940517) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro volejbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1270 (940518) - květen 2006 aktuální vydání

Zařízení hracích ploch - Zařízení pro basketbal - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14468-1 (940519) - září 2015 aktuální vydání

Stolní tenis - Část 1: Stoly na stolní tenis, funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14468-2 (940519) - září 2015 aktuální vydání

Stolní tenis - Část 2: Sloupky pro příslušenství sítě - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15312 +A1 (940521) - únor 2011 aktuální vydání

Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16664 (940522) - únor 2016

Zařízení hracích ploch - Lehké přenosné branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14960-1 (940530) - listopad 2019

Nafukovací hrací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14960-2 (940530) - březen 2020

Nafukovací hrací zařízení - Část 2: Další bezpečnostní požadavky na nafukovací skákací polštáře určené k trvalé instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14960-3 (940530) - březen 2021

Nafukovací hrací zařízení - Část 3: Další požadavky a metody zkoušení pro nafukovací atrakce pro děti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

TNI CEN/TR 16396 (940535) - srpen 2022 nové vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176 a jejich částí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN/TR 16467 (940537) - únor 2014

Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16598 (940540) - září 2015

Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 1069-1 +A1 (940910) - leden 2020 aktuální vydání

Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 1069-2 (940910) - červen 2019 aktuální vydání

Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny

350 Kč

ČSN EN 1972 (940911) - srpen 2016 aktuální vydání

Potápěčská výzbroj - Šnorchly - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1809 +A1 (940912) - říjen 2016 aktuální vydání

Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12628 (940913) - červen 2000

Potápěčská výzbroj - Kombinovaná vztlaková a záchranná zařízení - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13319 (940914) - září 2001 aktuální vydání

Potápěčská výzbroj - Hloubkoměry a hloubkoměry kombinované s měřením času - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13451-1 (940915) - červenec 2021 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vybavení instalovaná v bazénech pro veřejné užívání

350 Kč

ČSN EN 13451-10 (940915) - březen 2019 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13451-11 (940915) - červenec 2014 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13451-2 +A1 (940915) - leden 2021 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla

230 Kč

ČSN EN 13451-3 +A3 (940915) - září 2016

Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce

340 Kč

ČSN EN 13451-4 (940915) - leden 2016 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro startovací bloky

190 Kč

ČSN EN 13451-5 (940915) - duben 2015 aktuální vydání

Vybavení plaveckých bazénů - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vyznačení drah a dělicí dráhy

190 Kč

ČSN EN 13451-6 (940915) - květen 2002

Vybavení plaveckých bazénů - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro obrátkové plochy

190 Kč

ČSN EN 13451-7 (940915) - květen 2002

Vybavení plaveckých bazénů - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro branky pro vodní pólo

190 Kč

ČSN EN 17164 (940916) - červenec 2019

Lezecké / boulderingové stěny určené pro použití ve vodním prostoru veřejných plaveckých bazénů - Bezpečnostní a provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16804 (940917) - srpen 2016

Potápěčská výzbroj - Potápěčské ploutve s otevřenou patou - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16805 (940918) - srpen 2016

Potápěčská výzbroj - Potápěčská maska - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15288-1 (940920) - červen 2019 aktuální vydání

Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - červen 2019 aktuální vydání

Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

TNV 94 0920-1 (940920) - září 2015 aktuální vydání

Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků

138 Kč

ČSN EN ISO 20380 (940921) - červen 2018

Veřejné plavecké bazény - Systém počítačové vizuální kontroly pro zjišťování nehod utopením v plaveckých bazénech - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16927 (940927) - říjen 2017

Minibazény - Specifické požadavky včetně bezpečnostních požadavků a zkušebních metod pro minibazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16713-1 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 1: Filtrační systémy - Požadavky a metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16713-2 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 2: Systémy pro cirkulaci - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16713-3 (940928) - září 2016

Domácí bazény - Vodní systémy - Část 3: Úprava vody - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16582-1 +A1 (940929) - listopad 2021 aktuální vydání

Rodinné bazény - Část 1: Obecné požadavky včetně bezpečnostních a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16582-2 (940929) - březen 2016

Rodinné bazény - Část 2: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro zabudované bazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16582-3 (940929) - březen 2016

Rodinné bazény - Část 3: Zvláštní požadavky včetně bezpečnostních a metody zkoušení pro nadzemní bazény

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 25649-1 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25649-2 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 2: Informace pro spotřebitele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25649-3 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25649-4 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25649-5 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25649-6 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25649-7 (940930) - duben 2018

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě - Část 7: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17125 (940931) - září 2019

Domácí lázně/vířivky a vyhřívané lázně - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17232 (940932) - říjen 2020

Vodní hrací vybavení a prvky - Bezpečnostní požadavky, zkušební metody a provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16083 (940935) - červen 2012

Pádla a vesla pro rekreační čluny - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 94 1860 (941860) - srpen 1989

Lyžařské běžecké vázání. Požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN ISO 5902 (941861) - červen 2016 aktuální vydání

Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení elastických vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 6004 (941863) - říjen 1993

Lyže pro sjezdové lyžování. Šrouby pro lyžařské vázání. Šrouby pro lyžařské vázání. Požadavky

65 Kč

ČSN ISO 6005 (941864) - červenec 2021 aktuální vydání

Lyže pro sjezdové lyžování - Šrouby pro lyžařské vázání - Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 6266 (941865) - červen 2016 aktuální vydání

Lyže pro sjezdové lyžování - Stanovení indexu únavy - Zkouška cyklickým ohybovým namáháním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 6267 (941866) - říjen 1993

Lyže pro sjezdové lyžování. Měření ohybových vibrací

125 Kč

ČSN ISO 7140 (941869) - říjen 1993

Běžecké lyže. Stanovení dynamických vlastností. Laboratorní metody

125 Kč

ČSN ISO 7796 (941873) - říjen 1993

Lyže. Geometrie. Podmínky měření

65 Kč

ČSN ISO 7797 (941874) - říjen 1993

Běžecké lyže. Stanovení zatížení na mezi pevnosti a deformace při zlomení kvazistatickým zatížením

125 Kč

ČSN ISO 9119 (941877) - říjen 1993

Běžecké lyže. Oblast montáže vázání. Požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN ISO 9465 (941881) - červen 2016 aktuální vydání

Vázání pro sjezdové lyžování - Příčné vypnutí špičky při nárazovém zatížení - Zkušební metoda

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 15638 (941910) - listopad 2009

Brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 564 (942001) - srpen 2015 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Pomocná šňůra - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 565 (942002) - únor 2019 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Popruhy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 566 (942003) - září 2017 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 567 (942004) - říjen 2013 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Lanové svěry - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 568 (942005) - červenec 2016 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Kotevní prostředky do ledu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 569 (942006) - říjen 2007 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Skalní skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 892 +A2 (942007) - červen 2022

Horolezecká výzbroj - Dynamická horolezecká lana - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 958 (942008) - říjen 2017 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Tlumiče nárazu k použití na zajištěných cestách - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 959 (942009) - červenec 2019 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12278 (942010) - prosinec 2007 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Kladky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN EN 12277 +A1 (942011) - červenec 2019 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12270 (942012) - listopad 2014 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12275 (942013) - listopad 2013 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Karabiny - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 12276 (942014) - květen 2014 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 893 (942015) - duben 2020 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Stoupací železa - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13089 +A2 (942016) - červenec 2022

Horolezecká výzbroj - Nářadí do ledu - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 17520 (942017) - květen 2022

Horolezecká výzbroj - Osobní jisticí lana - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15151-1 (942020) - duben 2013

Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 1: Brzdicí prostředky s manuálně asistovaným blokováním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 15151-2 (942020) - duben 2013

Horolezecká výzbroj - Brzdicí prostředky - Část 2: Brzdicí prostředky s manuálně ovládaným brzděním, bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 16716 (942021) - říjen 2017

Horolezecká výstroj - Lavinové airbagové systémy - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12572-1 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body

340 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12572-3 (942050) - září 2017 aktuální vydání

Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16869 (942060) - červen 2018

Návrh/konstrukce zajištěných cest (Via Ferratas)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 15567-1 +A1 (942403) - srpen 2020 aktuální vydání

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 15567-2 (942403) - leden 2016 aktuální vydání

Sportovní a rekreační zařízení - Lanová centra - Část 2: Požadavky na provoz

230 Kč

ČSN EN 17109 (942404) - září 2020

Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 926-1 (942810) - červen 2016 aktuální vydání

Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro pevnost konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 926-2 +A1 (942810) - červen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1651 +A1 (942811) - říjen 2020 aktuální vydání

Vybavení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12491 +A1 (942812) - červen 2022 aktuální vydání

Zařízení pro padákové létání - Záložní padáky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16051-1 (942820) - červen 2012

Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 1: Kompatibilita ventilů a redukcí ventilů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16051-2 (942820) - červen 2012

Nafukovací prostředky a příslušenství pro nafukovací výrobky pro spotřebitele - Část 2: Bezpečnostní požadavky, trvanlivost, provedení, kompatibilita a metody zkoušení pro nafukovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13613 (942840) - říjen 2009 aktuální vydání

Kolečková sportovní zařízení - Skateboardy - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13843 (942841) - říjen 2009 aktuální vydání

Kolečková sportovní zařízení - Inline brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13899 (942842) - srpen 2003

Kolečková sportovní zařízení - Kolečkové brusle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14619 (942843) - leden 2020 aktuální vydání

Kolečková sportovní zařízení - Koloběžky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14974 (942844) - leden 2020 aktuální vydání

Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16899 (942845) - červenec 2020 aktuální vydání

Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkour - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN ISO 21853 (942846) - září 2020

Kite bording - Upínací systém - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23537-1 (942855) - prosinec 2022 nové vydání

Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné, hmotnostní a rozměrové požadavky na spací pytle určené pro mezní teploty -20 °C a vyšší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23537-2 (942855) - květen 2017

Požadavky na spací pytle - Část 2: Vlastnosti tkanin a materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13538-2 (942857) - květen 2003

Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 2: Tloušťka a elastické zotavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13538-3 (942858) - prosinec 2016 aktuální vydání

Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

TNI CEN/TR 15071 (943020) - červen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 710 Kč

TNI CEN/TR 16918 (943030) - srpen 2016

Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - září 2016

Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 8124-9 (943031) - srpen 2020

Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN/TR 17695 (943032) - duben 2022

Bezpečnost hraček - Mechanické a fyzikální vlastnosti - Návod pro kategorizaci hraček se střelami v rámci EN 71-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - září 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - prosinec 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 71-1 +A1 (943095) - únor 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

945 Kč

ČSN EN 71-10 (943095) - červenec 2006

Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

340 Kč

ČSN EN 71-11 (943095) - červen 2006

Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

550 Kč

ČSN EN 71-12 (943095) - červenec 2017 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 71-13 +A1 (943095) - listopad 2022

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

350 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - listopad 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

440 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - červenec 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

350 Kč

ČSN EN 71-3 +A1 (943095) - říjen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

550 Kč

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095) - srpen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

340 Kč

ČSN EN 71-5 (943095) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

570 Kč

ČSN EN 71-7 +A3 (943095) - září 2020

Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 71-8 (943095) - listopad 2018 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

590 Kč

ČSN EN 1466 (943410) - červenec 2015 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Přenosná lůžka a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 1888-1 +A1 (943412) - říjen 2022 nové vydání

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 1: Sportovní a hluboké kočárky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 1888-2 (943412) - červen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Dětské kočárky - Část 2: Sportovní kočárky pro děti s hmotností od 15 kg do 22 kg

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12790 (943415) - listopad 2009 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka

350 Kč

ČSN EN 14988 +A1 (943418) - leden 2021 aktuální vydání

Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 16120 +A2 (943419) - červenec 2017

Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1272 (943420) - listopad 2017 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Židle pro připevnění ke stolu - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12221-1 +A1 (943425) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky

230 Kč

ČSN EN 12221-2 +A1 (943425) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Přebalovací jednotky pro domácí použití - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1930 (943426) - červenec 2012 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní zábrany - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 12586 +A1 (943428) - srpen 2011 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Držáky šidítek - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 1400 +A2 (943429) - květen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

590 Kč

ČSN EN 12868 (943450) - červenec 2017 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Metody stanovení uvolněných N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek z elastomerních a pryžových sosáků a saviček

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1273 ed. 2 (943452) - červenec 2021 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN 14036 (943453) - duben 2004

Výrobky pro péči o dítě - Hopsadla - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 13210-1 (943454) - červen 2021

Výrobky pro péči o dítě - Část 1: Bezpečnostní postroje a vodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13210-2 (943454) - červen 2021

Výrobky pro péči o dítě - Část 2: Bezpečnostní postroje pro děti zahrnující batohy a vodítka - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN 14350 (943455) - únor 2021

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

570 Kč

ČSN EN 14372 (943456) - leden 2005

Výrobky pro péči o dítě - Příbory a nádobí pro krmení - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.05t

370 Kč

ČSN EN 14344 (943457) - leden 2005

Výrobky pro péči o dítě - Cyklosedačky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 13209-1 (943458) - prosinec 2022 nové vydání

Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem

340 Kč

ČSN EN 13209-2 (943458) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 2: Měkký nosič

340 Kč

ČSN EN 16232 +A1 (943459) - duben 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Houpačky pro nejmenší děti

570 Kč

TNI CEN/TR 16411 (943460) - srpen 2022 nové vydání

Výrobky pro péči o dítě - Souhrn výkladů a objasnění k normám CEN/TC 252

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

TNI CEN/TR 16512 (943461) - říjen 2015

Výrobky pro péči o dítě - Směrnice pro bezpečnost nosičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 17207 (943464) - leden 2020

Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-1 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-2 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 13387-3 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN/TR 13387-4 (943465) - září 2016

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 4: Tepelná nebezpečí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

TNI CEN/TR 13387-5 (943465) - leden 2019 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 16879 (943465) - červen 2017

Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

190 Kč

ČSN EN 17022 (943466) - červen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Pomůcky ke koupání - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17072 (943467) - červen 2019

Výrobky pro péči o dítě - Vaničky na koupání a nosné konstrukce - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16281 (943470) - září 2013

Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16654 (943471) - květen 2016

Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zařízení pro ochranu prstů určená pro dveře - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16948 (943472) - březen 2018

Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi určená pro skříně a zásuvky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14916 (944302) - červen 2006

Domácí varné nádobí - Grafické značky (piktogramy)

125 Kč

ČSN EN 12983-1 (944303) - srpen 2002 aktuální vydání

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.05t, A1 8.05t

425 Kč

ČSN P CEN/TS 12983-2 (944303) - září 2005

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 2: Další všeobecné požadavky a specifické požadavky na keramické, skleněné a sklokeramické varné nádobí

340 Kč

ČSN P CEN/TS 12983-3 (944303) - září 2008

Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 3: Varné nádobí určené pro zdroje s indukčním ohřevem

190 Kč

ČSN EN 13834 (944304) - březen 2021 aktuální vydání

Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12875-1 (944305) - prosinec 2005

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 1: Referenční zkušební metoda pro předměty pro domácnost

190 Kč

ČSN EN 12875-2 (944305) - červenec 2002

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 2: Kontrola nekovových předmětů

190 Kč

ČSN EN 12875-4 (944305) - říjen 2006

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 4: Rychlá zkouška keramických předmětů pro domácnost

190 Kč

ČSN EN 12875-5 (944305) - říjen 2006

Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 5: Rychlá zkouška keramických předmětů pro catering

190 Kč

ČSN EN 12546-1 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 1: Specifikace pro vakuové nádobí, tepelně izolační lahve a konvice

190 Kč

ČSN EN 12546-2 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 2: Specifikace pro tepelně izolační tašky a boxy

190 Kč

ČSN EN 12546-3 (944306) - únor 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Tepelně izolační nádoby pro použití v domácnosti - Část 3: Specifikace pro tepelné náplně

125 Kč

ČSN EN 17093 (944307) - březen 2019

Zařízení k úpravě pitné vody v domácnosti, která nejsou připojena na vodovod - Konvice se systémem pro filtraci vody - Požadavky na bezpečnost a výkonnost, označování a poskytované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13750 (944308) - červenec 2003

Domácí varné konvice určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 16889 (944309) - prosinec 2016

Hygiena potravin - Výroba a výdej horkých nápojů ze spotřebičů na horké nápoje - Hygienické požadavky, test migrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13248 (944310) - červenec 2003

Nádobí - Kávovary pro domácí použití s nezávislým zdrojem ohřevu - Definice, požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 15284 (944315) - prosinec 2008 aktuální vydání

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Metoda zkoušení odolnosti nádobí z keramiky, skla, sklokeramiky nebo plastů proti mikrovlnnému ohřevu

190 Kč

ČSN ISO 4481 (944801) - leden 2003

Příbory - Názvosloví

440 Kč

ČSN EN ISO 8442-1 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-2 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.03t

360 Kč

ČSN EN ISO 8442-3 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní nádobí

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-4 (944805) - duben 2003 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-5 (944805) - srpen 2005

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na ostrost a zachování ostří

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-6 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 6: Tence postříbřené stolní nádobí chráněné lakem

340 Kč

ČSN EN ISO 8442-7 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 7: Specifikace pro stolní příbory ze stříbra, jiných drahých kovů a jejich slitin

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-8 (944805) - listopad 2002 aktuální vydání

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 8: Specifikace pro stříbrné stolní a dekorativní nádobí

230 Kč

ČSN EN ISO 8442-9 (944805) - září 2018

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 9: Požadavky na keramické nože

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12778 (944810) - květen 2003

Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.04t, A1 10.05t

485 Kč

ČSN EN ISO 19496-1 (945000) - prosinec 2017

Smalty - Terminologie - Část 1: Termíny a definice

550 Kč

ČSN EN ISO 19496-2 (945000) - prosinec 2017

Smalty - Terminologie - Část 2: Vizuální zobrazení a popisy

340 Kč

ČSN EN ISO 4528 (945010) - prosinec 2022 nové vydání

Smalty - Výběr metod zkoušení pro smaltované plochy výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28764 (945011) - červen 2016 aktuální vydání

Smalty - Příprava vzorků pro zkoušení smaltů na ocelovém plechu, na hliníkovém plechu a na litině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20274 (945012) - duben 2018

Smalty - Příprava vzorků a stanovení teplotního součinitele roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28706-1 (945040) - listopad 2011

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28706-2 (945040) - září 2017 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28706-3 (945040) - srpen 2018 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28706-4 (945040) - srpen 2016 aktuální vydání

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 28706-5 (945040) - prosinec 2011

Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 4530 (945050) - září 1992

Smaltované výrobky. Stanovení odolnosti proti teplu

65 Kč

ČSN ISO 4532 (945050) - říjen 1992

Smalty. Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. Zkouška nastřelováním

125 Kč

ČSN ISO 8291 (945050) - říjen 1992

Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností

125 Kč

ČSN EN ISO 6370-1 (945053) - červen 1994

Smalty. Stanovení odolnosti proti oděru. Část 1: Přístroj pro zkoušky oděrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.22t

130 Kč

ČSN EN ISO 6370-2 (945053) - duben 2022

Smalty - Stanovení odolnosti proti oděru - Část 2: Úbytek hmotnosti způsobený hloubkovým oděrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8289-1 (945054) - září 2020

Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 1: Zkouška na neprofilovaném povrchu smočením houbou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8289-2 (945054) - říjen 2019

Smalty - Zkouška nízkým napětím pro zjištění a lokalizaci vad - Část 2: Zkouška na profilovaném povrchu s použitím kaše

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11177 (945055) - říjen 2019 aktuální vydání

Smalty - Uvnitř a zevně smaltované armatury a tvarovky pro tlakové trubky rozvodů nečištěné a pitné vody - Požadavky na kvalitu a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4531 (945056) - listopad 2022 nové vydání

Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2746 (945057) - duben 2016

Smalty - Zkouška vysokým napětím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 2747 (945059) - srpen 2004 aktuální vydání

Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu

125 Kč

ČSN EN ISO 4534 (945064) - květen 2011

Smalty - Stanovení reologických vlastností - Zkouška roztékavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15695 (945065) - duben 2002

Smalty - Stanovení odolnosti smaltovaných povrchů proti poškrábání

125 Kč

ČSN EN ISO 28722 (945067) - srpen 2011

Smalty - Charakteristiky smaltových povlaků na ocelových deskách určených pro stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28763 (945068) - březen 2020 aktuální vydání

Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-1 (945069) - duben 2020 aktuální vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 1: Požadavky na kvalitu zařízení, jejich součástí a příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28721-2 (945069) - červenec 2016 aktuální vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 2: Označování a specifikace chemické odolnosti a odolnosti proti tepelnému rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-3 (945069) - září 2011

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 3: Odolnost proti tepelnému rázu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-4 (945069) - červen 2016 aktuální vydání

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28721-5 (945069) - září 2016

Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 5: Znázornění a charakterizace vad

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 28762 (945070) - duben 2011

Smalty - smaltové povlaky aplikované na ocelové povrchy určené pro psaní - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - srpen 2016 aktuální vydání

Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13805 (945072) - červen 2009

Smalty na hliníku - Stanovení přilnavosti smaltů na hliníku působením elektrolytického roztoku (spall test) (ISO 13805:1999)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13807 (945073) - červen 2009

Smalty - Stanovení teploty tvoření trhlin při zkoušce tepelným rázem u smaltů pro chemický průmysl (ISO 13807:1999 + Cor.1:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15771 (945074) - srpen 2010

Smalty - Stanovení vrypové tvrdosti podle Mohse

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN ISO 28723 (945075) - srpen 2011

Smalty - Stanovení pokrytí hran smaltovaných ocelových desek pro výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9994 (945201) - září 2019 aktuální vydání

Zapalovače - Bezpečnostní specifikace

350 Kč

ČSN EN 13869 (945202) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

340 Kč
foo