Třída 9430 - Dětské hračky a vozítka

Zobrazit obsah třídy 94 - Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 15071 (943020) - červen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 710 Kč

TNI CEN/TR 16918 (943030) - srpen 2016

Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - září 2016

Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 8124-9 (943031) - srpen 2020

Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN/TR 17695 (943032) - duben 2022

Bezpečnost hraček - Mechanické a fyzikální vlastnosti - Návod pro kategorizaci hraček se střelami v rámci EN 71-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - září 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - prosinec 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 71-1 +A1 (943095) - únor 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

945 Kč

ČSN EN 71-10 (943095) - červenec 2006

Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

340 Kč

ČSN EN 71-11 (943095) - červen 2006

Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

550 Kč

ČSN EN 71-12 (943095) - červenec 2017 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 71-13 +A1 (943095) - listopad 2022

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

350 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - listopad 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

440 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - červenec 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

350 Kč

ČSN EN 71-3 +A1 (943095) - říjen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

550 Kč

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095) - srpen 2021 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

340 Kč

ČSN EN 71-5 (943095) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

570 Kč

ČSN EN 71-7 +A3 (943095) - září 2020

Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 71-8 (943095) - listopad 2018 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

590 Kč
foo