Třída 9430 - Dětské hračky a vozítka

Zobrazit obsah třídy 94 - Výstrojné zboží

TNI CEN/TR 15071 (943020) - únor 2016 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

TNI CEN/TR 16918 (943030) - srpen 2016

Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 8124-8 (943031) - září 2016

Bezpečnost hraček - Část 8: Směrnice pro stanovení věku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 8124-9 (943031) - srpen 2020

Bezpečnost hraček - Část 9: Bezpečnostní hlediska týkající se mechanických a fyzikálních vlastností - Porovnání ISO 8124-1, EN 71-1 a ASTM F963

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN/TR 15371-1 (943080) - květen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 1: Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 a EN 71-14

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - říjen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 71-1 +A1 (943095) - únor 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

945 Kč

ČSN EN 71-10 (943095) - červenec 2006

Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

340 Kč

ČSN EN 71-11 (943095) - červen 2006

Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

550 Kč

ČSN EN 71-12 (943095) - červenec 2017 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 71-13 (943095) - listopad 2014

Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

340 Kč

ČSN EN 71-14 (943095) - listopad 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

440 Kč

ČSN EN 71-2 +A1 (943095) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

230 Kč

ČSN EN 71-3 (943095) - listopad 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

550 Kč

ČSN EN 71-4 (943095) - říjen 2013 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

340 Kč

ČSN EN 71-5 (943095) - duben 2016 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

570 Kč

ČSN EN 71-7 +A3 (943095) - září 2020

Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 71-8 (943095) - listopad 2018 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

590 Kč

ČSN EN 71-9 +A1 (943095) - listopad 2007 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky

230 Kč