ČSN EN 71-5 (943095) Aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-5 Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro látky a materiály používané v chemických hračkách (soupravách) jiných než soupravy pro pokusy. Jsou to látky a směsi:
- které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle právních předpisů ES vztahujících se na nebezpečné látky a nebezpečné směsi [5];
- látky a směsi, které by při používání v nadměrném množství mohly poškodit zdraví dětí a které nejsou klasi-fikovány jako nebezpečné podle výše uvedených právních předpisů; a
- další chemické látky a směsi dodávané s chemickou hračkou.
POZNÁMKA: Termíny "látka" a "směs" jsou definovány v nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 a v nařízení CLP (ES) č. 1272/2008.
Kromě toho jsou stanoveny požadavky na značení, varování, bezpečnostní pravidla, soupis obsahu, návod k použití a informace o první pomoci.
Tato část EN 71 platí pro: soupravy na odlévání sádry, soupravy s modelovací pastou z měkčeného PVC, vytvrzovanou v pečicí troubě; soupravy s polystyrenovými granulemi; zalévací soupravy; lepidla, nátěrové barvy, laky, fermeže, ředidla a čisticí prostředky (rozpouštědla) dodávané nebo doporučené pro modelářské soupravy.

Označení ČSN EN 71-5 (943095)
Katalogové číslo 99675
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 4. 2016
Datum účinnosti 1. 5. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963996752
Tato norma nahradila ČSN EN 71-5 (943095) z února 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 ed. 2 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

foo