TNI CEN/TR 15678 (731349)

Beton - Uvolňování sledovaných nebezpečných látek do půdy, podzemních a povrchových vod - Zkušební metody pro nové nebo neověřené složky betonu a pro výrobu betonů

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva CEN/TR popisuje zkušební metody, podle kterých se po doplnění budou vytvářet výluhy pro určení anorganických a organických látek potenciálně uvolňovaných buď ze složek betonů (zkouší se na ztvrdlých referenčních betonech) nebo z vyráběných betonů (nebo zkušebních těles reprezentujících vyráběné betony), jež jsou v předem ztvrdlém/prefabrikovaném stavu, čerstvém vlhkém stavu nebo balené suché betonové směsi. Tato technická zpráva je v současné době neúplná. Zpráva neobsahuje extrakční postup nutný k přípravě výluhů, protože extrakční postupy budou rozpracovány během programu normalizace horizontální zkušební metody pod mandátem, který je dán CENu Evropskou komisí a Evropskou asociací volného trhu, aby se podpořily základní požadavky evropských směrnic. Nezbytný program práce je připravován v CEN/TC 351 Stavební výrobky - Stanovení uvolňovaných nebezpečných látek.

Označení TNI CEN/TR 15678 (731349)
Katalogové číslo 83252
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963832524
Dostupnost skladem (tisk na počkání)