TNI CEN/TR 16788 (758081)

Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva popisuje správnou praxi pro spalování a další zpracování organického materiálu termickými procesy. Nezahrnuje termické sušení, termickou kondicionaci a termickou hydrolýzu.
Tato technická zpráva je použitelná pro kaly, které pocházejí z manipulace s přívalovými dešťovými vodami, z fekálií, z městských stokových sítí, z čistíren městských odpadních vod a z čištění průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám.

Označení TNI CEN/TR 16788 (758081)
Katalogové číslo 98080
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963980805
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 13768 (758082) z srpna 2007
TNI CEN/TR 13767 (758081) z září 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)