TNI ISO/TR 20545 (300648)

Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument uvádí identifikované potenciální oblasti a témata normalizace pro automatizované řídicí systémy vozidel. Automatizované řídicí systémy jsou zde definovány jako systémy, které současně řídí podélné a boční pohyby vozidla.
Potenciální oblasti a témata normalizace byly vybrány ze široké škály a systematicky seřazeny tak, aby rozlišily možnosti normalizace pro různé automatizované systémy vozidla. Kdy, kdo a které normalizační činnosti skutečně provede, je pojednáno samostatně.
Tato technická zpráva obsahuje informativní přílohy A, B a C. Příloha A uvádí související normalizační činnosti pro automatizované řídicí systémy, příloha B uvádí přehled a mapování potenciálních témat normalizace a příloha C obsahuje příklady potenciálně užitečných normalizovaných položek z článku 4.2.4.

Označení TNI ISO/TR 20545 (300648)
Katalogové číslo 504424
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135044245
Dostupnost skladem (tisk na počkání)