Třída 30 - SILNIČNÍ VOZIDLA

Zobrazit obsah třídy 30 - Silniční vozidla

ČSN EN 13878 (300010) - březen 2020 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 30 0024 (300024) - září 1981

Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů

550 Kč

ČSN 30 0025 (300025) - prosinec 1967

Základní automobilové názvosloví. Základní části a ústrojí vozidel, příslušenství, výstroj a výbava. Definice základních pojmů

440 Kč

ČSN 30 0026 (300026) - únor 1979

Základní automobilové názvosloví. Rozměry vozidel. Definice základních pojmů

550 Kč

ČSN 30 0027 (300027) - listopad 1979

Základní automobilové názvosloví. Motory vozidel. Definice základních pojmů

590 Kč

ČSN 30 0029 (300029) - duben 1983

Základní automobilové názvosloví. Údaje o vozidle. Názvosloví

945 Kč

ČSN ISO 1176 (300030) - leden 1994

Silniční vozidla. Hmotnosti. Terminologie a kódy

190 Kč

ČSN 30 0031 (300031) - prosinec 1967

Základní automobilové názvosloví. Díly vozidel. Definice druhů a názvy dílů

350 Kč

ČSN 30 0033 (300033) - únor 1972

Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu

230 Kč

ČSN EN ISO 18246 (300035) - září 2017

Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18243 (300036) - září 2019

Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 17186 (300037) - září 2019

Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 30 0038 (300038) - květen 1984

Základní automobilové názvosloví. Třírozměrná referenční soustava. Definice

125 Kč

ČSN EN 722-1 (300043) - srpen 2005 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy

190 Kč

ČSN EN 721 (300044) - květen 2020 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 29367-1 (300045) - květen 1996

Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 1: Užitková vozidla a jejich kombinace s výjimkou návěsů (ISO 9367-1:1989)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 29367-2 (300045) - květen 1996

Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 2: Návěsy (ISO 9367-2:1994)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - listopad 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1645-2 (300046) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 2: Užitečná zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - srpen 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1646-2 (300047) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 2: Užitečná zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1647 +A1 (300048) - únor 2022 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8936 (300049) - srpen 2017 aktuální vydání

Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16661 (300051) - prosinec 2015

Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17409 (300056) - září 2020 aktuální vydání

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vodivý přenos energie - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16882 (300059) - červen 2017

Silniční vozidla - Zabezpečení mechanických plomb použitých na tachografech - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12195-1 (300080) - červen 2011 aktuální vydání

Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

460 Kč

ČSN EN 12195-2 (300080) - duben 2003 aktuální vydání

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken

340 Kč

ČSN EN 12195-3 (300080) - červen 2002 aktuální vydání

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 3: Přivazovací řetězy

230 Kč

ČSN EN 12195-4 (300080) - listopad 2004

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana

230 Kč

ČSN EN 13423 (300085) - září 2021 aktuální vydání

Vozidla na zemní plyn - Požadavky na dílny pro NGV a správu vozidel na stlačený zemní plyn (CNG)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16923 (300087) - květen 2019 aktuální vydání

Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel

550 Kč

ČSN EN ISO 16924 (300088) - květen 2019 aktuální vydání

Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel

590 Kč

ČSN ISO 3779 (300170) - duben 2019

Silniční vozidla - Identifikační číslo vozidla (VIN) - Obsah a struktura

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 30 0171 (300171) - červenec 1985

Silniční vozidla. Světový kód výrobců (WMI)

125 Kč

ČSN 30 0172 (300172) - červenec 1985

Silniční vozidla. Identifikační číslo vozidla (VIN). Umístění a upevnění

65 Kč

ČSN EN 16230-1 +A1 (300204) - srpen 2015 aktuální vydání

Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16230-2 (300204) - květen 2017

Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14469 (300220) - duben 2018

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12617 (300225) - září 2017

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16380 (300228) - leden 2019

Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 30 0250 (300250) - listopad 1998 aktuální vydání

Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.09t

372 Kč

ČSN EN 13447 (300251) - září 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 1821-2 (300255) - duben 2000

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření schopnosti provozu na silnici - Část 2: Hybridní tepelně elektrická vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1986-2 (300256) - leden 2003 aktuální vydání

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem

230 Kč

ČSN EN 1501-1 (300350) - září 2022 nové vydání

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Vozidla pro odvoz odpadu se zadním nakládáním

770 Kč

ČSN EN 1501-2 (300350) - září 2022 nové vydání

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

590 Kč

ČSN EN 1501-3 ed. 2 (300350) - říjen 2022 nové vydání

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

590 Kč

ČSN EN 1501-4 (300350) - duben 2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

230 Kč

ČSN EN 1501-5 ed. 2 (300350) - říjen 2022 nové vydání

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu

945 Kč

ČSN ISO 3965 (300425) - únor 1993

Zemědělské kolové traktory. Nejvyšší rychlosti. Metoda měření

125 Kč

ČSN ISO 5721-1 (300426) - prosinec 2015

Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 1: Pole výhledu dopředu

190 Kč

ČSN ISO 5721-2 (300426) - prosinec 2015

Zemědělské traktory - Požadavky, zkušební postupy a přejímací kritéria pro pole výhledu obsluhy - Část 2: Pole výhledu do stran a dozadu

125 Kč

ČSN ISO 8935 (300429) - říjen 1992

Zemědělské a lesnické traktory. Montážní body a otvory pro ovládače přípojných zařízení

125 Kč

ČSN ISO 789-4 (300444) - říjen 1995

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 4: Měření kouřivosti

230 Kč

ČSN ISO 789-5 (300445) - leden 1996

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 5: Částečný výkon na vývodovém hřídeli - výkon přenášený nemechanicky

125 Kč

ČSN ISO 789-7 (300447) - prosinec 1995

Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 7: Výkon na hnací nápravě

230 Kč

ČSN EN 17003 (300501) - květen 2022

Silniční vozidla - Válcové zkoušečky brzd pro vozidla nad 3,5 tuny GVW - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17507 (300501) - březen 2022

Silniční vozidla - Přenosné systémy měření emisí (PEMS) - Hodnocení výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13444-1 (300504) - únor 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření emisí hybridních vozidel - Část 1: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 30 0506 (300506) - listopad 1976

Dlouhodobá zkouška motorů silničních vozidel

230 Kč

ČSN 30 0507 (300507) - květen 1972

Dlouhodobá zkouška vozidel pro silniční motorovou dopravu

230 Kč

ČSN 30 0515 (300515) - únor 1987

Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy

230 Kč

ČSN 30 0521 (300521) - prosinec 1955

Statická kontrola silničních vozidel. Kontrola základních rozměrů

125 Kč

ČSN 30 0522 (300522) - září 1976

Statická kontrola silničních vozidel. Kontrolní zkouška hmotnosti silničních vozidel

190 Kč

ČSN EN 12736 (300532) - říjen 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vnitřní hluk vozidla při nabíjení vestavěným nabíječem - Stanovení hladiny akustického výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3469 (300543) - březen 1994

Osobní automobily. Ostřikovací systémy čelního skla. Zkušební metody

190 Kč

ČSN 30 0552 (300552) - leden 1970

Zjišťování stopových a obrysových průměrů zatáčení a průjezdnosti kruhovým obloukem silničních vozidel pro motorovou dopravu

190 Kč

ČSN 30 0554 (300554) - březen 1974

Silniční motorová vozidla. Dojezdová zkouška silničních motorových vozidel

125 Kč

ČSN 30 0556 (300556) - duben 1992

Silniční vozidla. Rychlostní vlastnosti. Metody zkoušek

190 Kč

ČSN EN ISO 18541-1 (300558) - leden 2022 aktuální vydání

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecné informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18541-2 (300558) - leden 2022 aktuální vydání

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18541-3 (300558) - leden 2022 aktuální vydání

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18541-4 (300558) - leden 2022 aktuální vydání

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 18541-5 (300558) - březen 2019

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 5: Zvláštní opatření pro nákladní automobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 18541-6 (300558) - srpen 2018

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 6: Případy použití a požadavky na RMI pro vozidla kategorie L

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - listopad 2019 aktuální vydání

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15118-2 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 500 Kč

ČSN EN ISO 15118-20 (300559) - listopad 2022

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 20: Požadavky na síťovou vrstvu a aplikační vrstvu 2. generace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

ČSN EN ISO 15118-3 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 3: Požadavky na fyzickou a datovou vrstvu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 15118-4 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody síťového a aplikačního protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

ČSN EN ISO 15118-5 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 5: Zkouška shody fyzické vrstvy a datové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 090 Kč

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - duben 2021 aktuální vydání

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 30 0560 (300560) - duben 1970

Pérování vozidel. Měření dynamických součinitelů při jízdě vozidla přes překážky

230 Kč

ČSN 30 0566 (300566) - červenec 1975

Silniční vozidla. Zkoušky chlazení motoru ve vozidle

125 Kč

ČSN ISO 3795 (300577) - leden 1994

Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla

125 Kč

ČSN EN ISO 15005 (300611) - březen 2018 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 15006 (300612) - duben 2012 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - březen 2018 aktuální vydání

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 17287 (300615) - listopad 2003

Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Postup pro hodnocení vhodnosti pro jejich použití při jízdě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI ISO/TR 16352 (300617) - září 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 16673 (300618) - říjen 2008

Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 15075 (300630) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 15622 (300631) - duben 2019

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P ISO/TS 15624 (300633) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 17361 (300634) - únor 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 17386 (300635) - leden 2011 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy

340 Kč

ČSN ISO 22178 (300637) - leden 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy

350 Kč

ČSN P ISO/TS 17931 (300637) - duben 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023.

945 Kč

ČSN ISO 22840 (300640) - prosinec 2010

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 22078 (300641) - září 2020

Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro detekci cyklistů a zmírnění následků střetu (BDCMS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

TNI ISO/PAS 17684 (300641) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1

440 Kč

ČSN ISO 22737 (300643) - leden 2022

Inteligentní dopravní systémy - Systémy automatizované jízdy při nízkých rychlostech (LSAD) pro předdefinované trasy - Funkční a systémové požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI ISO/TR 17384 (300643) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát

350 Kč

ČSN ISO 11067 (300644) - březen 2016

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 26684 (300644) - únor 2016

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní křižovatkové signální informace a varovné systémy přestupku (CIWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 11270 (300645) - listopad 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 16787 (300647) - červen 2018 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI ISO/TR 20545 (300648) - březen 2018

Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 20035 (300650) - srpen 2019

Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 20900 (300651) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN 30 0720 (300720) - listopad 1984

Silniční vozidla. Metoda stanovení bodu H

190 Kč

ČSN 30 0723 (300723) - červenec 1975

Silniční motorová vozidla. Rozměry vnitřního prostoru karosérie osobních automobilů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 11.90t

190 Kč

ČSN 30 0724 (300724) - srpen 1990

Silniční motorová vozidla. Poloha sedících osob v osobním automobilu

190 Kč

ČSN 30 0725 (300725) - prosinec 1984

Silniční vozidla. Figurína a kreslicí šablona

230 Kč

ČSN 30 0732 (300732) - listopad 1985

Umístění ručních ovládačů, indikátorů a sdělovačů

190 Kč

ČSN 30 0734 (300734) - prosinec 1984

Silniční vozidla. Pracovní místo řidiče

190 Kč

ČSN 30 1036 (301036) - květen 1952

Pera těsná a volná. Drážky a přiřadění ke hřídelům

65 Kč

ČSN 30 1037 (301037) - květen 1952

Pera Woodruffova. Drážky a přiřadění ke hřídelům

65 Kč

ČSN 30 1382 (301382) - květen 1952

Pera těsná nezaoblená

65 Kč

ČSN 30 1385 (301385) - květen 1952

Pera Woodruffova

32 Kč

ČSN 30 2001 (302001) - prosinec 1956

Smysl otáčení a pořadí válců motorů vozidel pro silniční motorovou dopravu

125 Kč

ČSN 30 2008 (302008) - listopad 1978

Motory automobilové. Zkoušky na brzdovém stanovišti

340 Kč

ČSN ISO 7576 (302450) - říjen 1993

Silniční vozidla. Dvojité čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry

65 Kč

ČSN ISO 7774 (302451) - srpen 1993

Silniční vozidla. Jednoduché čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry

125 Kč

ČSN ISO 22241-1 (302460) - srpen 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.20t

255 Kč

ČSN ISO 22241-2 (302460) - červenec 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 22241-3 (302460) - červenec 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 22241-4 (302460) - červenec 2020 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 22241-5 (302460) - červenec 2020 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 7803 (303305) - březen 1993

Nákladní automobily. Kulové čepy řízení

65 Kč

ČSN 30 3502 (303502) - listopad 1992

Silniční vozidla. Díly hydraulických brzd. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 12.92, opr. 4.96, Z1 4.96t

222 Kč

ČSN 30 3606 (303606) - březen 1975

Silniční vozidla pro motorovou dopravu. Vzájemná zapojitelnost tahače a přívěsu. Rozměry

65 Kč

ČSN 30 3661 (303661) - červenec 1975

Silniční vozidla pro motorovou dopravu. Závěsy 50 pro silniční vozidla

125 Kč

ČSN 30 3664 (303664) - březen 1961

Závěsné zařízení návěsu. Točnice návěsového tahače

32 Kč

ČSN 30 3665 (303665) - srpen 1984

Návěsné čepy automobilových návěsů. Typy a základní rozměry

125 Kč

ČSN 30 3682 (303682) - březen 1975

Silniční vozidla pro motorovou dopravu. Oko 50 oje pro silniční přívěsy. Rozměry

32 Kč

ČSN 30 3704 (303704) - srpen 1983

Kola silničních vozidel. Kuličková a pásová měřidla pro měření obvodu ráfků. Rozměry a technické požadavky

190 Kč

ČSN 30 4002 (304002) - srpen 1974

Elektrická zařízení motorových vozidel

350 Kč

ČSN 30 4003 (304003) - listopad 1990

Zkouška elektrického a světelného zařízení motorového vozidla

125 Kč

ČSN 30 4011 (304011) - duben 1993

Elektrické příslušenství motorových vozidel. Elektromagnetická slučitelnost. Konduktivní rušení z vodičů. Požadavky a metody zkoušek

230 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - červenec 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - červenec 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 30 4208 (304208) - prosinec 1974

Elektrická zařízení motorových vozidel. Elektrické spouštěče pro spalovací motory

190 Kč

ČSN ISO 8856 (304209) - duben 2019

Silniční vozidla - Elektrické vlastnosti startérů - Zkušební metody a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 30 4304 (304304) - listopad 1982

Optické vložky automobilových světlometů. Základní a připojovací rozměry

65 Kč

ČSN EN ISO 8092-1 (304440) - květen 1999

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 1: Nože pro jednopólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8092-2 (304440) - červen 2006 aktuální vydání

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 2: Definice, zkušební metody a všeobecné požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8092-3 (304440) - duben 2000

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 3: Nože pro vícepólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8092-4 (304440) - duben 2000

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 4: Kolíky pro jedno- a vícepólové spoje - Rozměry a specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 4165 (304442) - prosinec 2003

Silniční vozidla - Elektrická spojení - Dvoupólové spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18542-1 (304445) - srpen 2013

Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití (ISO 18542-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18542-2 (304445) - prosinec 2014

Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 2: Normalizovaný postup implementace požadavků, Registrační orgán

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 30 4540-1 (304540) - leden 1991

Silniční vozidla. Vývody vysokého napětí zapalovacích cívek a rozdělovačů zapalování

125 Kč

ČSN 30 5100 (305100) - prosinec 1982

Kontrolní a měřicí přístroje automobilů. Všeobecné technické požadavky. Metody zkoušení

230 Kč

ČSN 30 5102 (305102) - leden 1983

Palivoměry elektrické automobilové. Technické požadavky. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 50148 (305110) - srpen 1997

Elektronické taxametry

230 Kč

ČSN EN 50436-1 ed. 2 (305120) - říjen 2014 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

350 Kč

ČSN EN 50436-2 ed. 2 (305120) - říjen 2014 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.15t

255 Kč

ČSN EN 50436-3 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele

440 Kč

ČSN EN 50436-4 (305120) - únor 2020 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem

440 Kč

ČSN EN 50436-6 (305120) - prosinec 2015

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50436-7 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci

230 Kč

ČSN EN 50980-1 (305120) - červenec 2020

Zařízení pro dálkové monitorování alkoholu - Zkušební metody a požadavky na výkon - Část 1: Nástroje pro hodnocení programů

440 Kč

ČSN ISO 4004 (307001) - říjen 1995

Zemědělské traktory a stroje. Rozchody

125 Kč

ČSN EN 17278 (307101) - leden 2022

Zemní plyn - Zařízení na doplňování paliva do vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 19363 (307101) - září 2021

Silniční vozidla s elektrickým pohonem - Bezdrátový přenos energie magnetickým polem - Požadavky na bezpečnost a interoperabilitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21058 (307101) - duben 2022

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování paliva Dimethylether (DME)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17347 (307102) - říjen 2021

Silniční vozidla - Stroje pro montáž a demontáž pneumatik vozidel - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15997 (307203) - květen 2013 aktuální vydání

Terénní vozidla (ATVs - Čtyřkolky) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

570 Kč

ČSN EN 16029 (307206) - březen 2014 aktuální vydání

Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 16990 (307209) - listopad 2020

Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení nepodléhající schválení typu pro použití na pozemních komunikacích - Čtyřkolová terénní vozidla (SbS, SxS, SSV) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17128 (307211) - duben 2021

Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení, která nepodléhají schválení typu pro použití na silnici - Osobní lehká elektrická vozidla (PLEV) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 4210-1 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN EN ISO 4210-2 (309000) - duben 2018 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola

440 Kč

ČSN EN ISO 4210-3 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 4210-4 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění

340 Kč

ČSN EN ISO 4210-5 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení

230 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - prosinec 2020 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici

340 Kč

ČSN EN ISO 4210-7 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky

230 Kč

ČSN EN ISO 4210-8 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů

230 Kč

ČSN EN ISO 4210-9 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku

190 Kč

ČSN EN 15532 (309001) - duben 2010 aktuální vydání

Jízdní kola - Terminologie

440 Kč

ČSN ISO 6692 (309038) - únor 1994

Jízdní kola. Značení dílů jízdních kol

65 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol

440 Kč

ČSN EN ISO 11243 (309047) - prosinec 2020 aktuální vydání

Jízdní kola - Nosiče zavazadel na jízdní kola - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 16054 (309049) - únor 2014 aktuální vydání

Jízdní kola BMX - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 15496 (309060) - květen 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody pro zámky jízdních kol

350 Kč

ČSN EN 15918 +A2 (309070) - duben 2018 aktuální vydání

Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - červenec 2019 aktuální vydání

Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

965 Kč

ČSN EN 17404 (309080) - listopad 2022

Jízdní kola - Elektricky poháněná kola - Horská kola EPAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17406 +A1 (309081) - březen 2022 aktuální vydání

Klasifikace pro použití jízdních kol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 6695 (309435) - listopad 1992

Jízdní kola. Montážní podskupiny. Spojení kliky a hřídele středového složení se čtyřhranem

65 Kč
foo