Třída 3005 - Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti

Zobrazit obsah třídy 30 - Silniční vozidla

ČSN EN 13444-1 (300504) - únor 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření emisí hybridních vozidel - Část 1: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 30 0506 (300506) - listopad 1976

Dlouhodobá zkouška motorů silničních vozidel

230 Kč

ČSN 30 0507 (300507) - květen 1972

Dlouhodobá zkouška vozidel pro silniční motorovou dopravu

230 Kč

ČSN 30 0515 (300515) - únor 1987

Spotřeba paliva. Nákladní automobily a autobusy

230 Kč

ČSN 30 0521 (300521) - prosinec 1955

Statická kontrola silničních vozidel. Kontrola základních rozměrů

125 Kč

ČSN 30 0522 (300522) - září 1976

Statická kontrola silničních vozidel. Kontrolní zkouška hmotnosti silničních vozidel

190 Kč

ČSN EN 12736 (300532) - říjen 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vnitřní hluk vozidla při nabíjení vestavěným nabíječem - Stanovení hladiny akustického výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3469 (300543) - březen 1994

Osobní automobily. Ostřikovací systémy čelního skla. Zkušební metody

190 Kč

ČSN 30 0552 (300552) - leden 1970

Zjišťování stopových a obrysových průměrů zatáčení a průjezdnosti kruhovým obloukem silničních vozidel pro motorovou dopravu

190 Kč

ČSN 30 0554 (300554) - březen 1974

Silniční motorová vozidla. Dojezdová zkouška silničních motorových vozidel

125 Kč

ČSN 30 0556 (300556) - duben 1992

Silniční vozidla. Rychlostní vlastnosti. Metody zkoušek

190 Kč

ČSN EN ISO 18541-1 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecná informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18541-2 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18541-3 (300558) - srpen 2015

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18541-4 (300558) - květen 2016

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 18541-5 (300558) - březen 2019

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 5: Zvláštní opatření pro nákladní automobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 18541-6 (300558) - srpen 2018

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 6: Případy použití a požadavky na RMI pro vozidla kategorie L

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 15118-1 (300559) - listopad 2019 aktuální vydání

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 1: Obecná informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 15118-2 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 500 Kč

ČSN EN ISO 15118-3 (300559) - říjen 2016

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 3: Požadavky na fyzickou a datovou vrstvu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 15118-4 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody síťového a aplikačního protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

ČSN EN ISO 15118-5 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 5: Zkouška shody fyzické vrstvy a datové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 090 Kč

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - srpen 2019

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 30 0560 (300560) - duben 1970

Pérování vozidel. Měření dynamických součinitelů při jízdě vozidla přes překážky

230 Kč

ČSN 30 0566 (300566) - červenec 1975

Silniční vozidla. Zkoušky chlazení motoru ve vozidle

125 Kč

ČSN ISO 3795 (300577) - leden 1994

Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla

125 Kč