Třída 3002 - Vozidla pro dopravu osob

Zobrazit obsah třídy 30 - Silniční vozidla

ČSN EN 16230-1 +A1 (300204) - srpen 2015 aktuální vydání

Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16230-2 (300204) - květen 2017

Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14469 (300220) - duben 2018

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12617 (300225) - září 2017

Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16380 (300228) - leden 2019

Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 30 0250 (300250) - listopad 1998 aktuální vydání

Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.09t

372 Kč

ČSN EN 13447 (300251) - září 2002

Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 1821-2 (300255) - duben 2000

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření schopnosti provozu na silnici - Část 2: Hybridní tepelně elektrická vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2024.

230 Kč

ČSN EN 1986-2 (300256) - leden 2003

Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem

Norma bude zrušena k 1. květnu 2024.

230 Kč
foo