Třída 3000 - Silniční vozidla, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 30 - Silniční vozidla

ČSN EN 13878 (300010) - březen 2020 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 30 0024 (300024) - září 1981

Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů

550 Kč

ČSN 30 0025 (300025) - prosinec 1967

Základní automobilové názvosloví. Základní části a ústrojí vozidel, příslušenství, výstroj a výbava. Definice základních pojmů

440 Kč

ČSN 30 0026 (300026) - únor 1979

Základní automobilové názvosloví. Rozměry vozidel. Definice základních pojmů

550 Kč

ČSN 30 0027 (300027) - listopad 1979

Základní automobilové názvosloví. Motory vozidel. Definice základních pojmů

590 Kč

ČSN 30 0029 (300029) - duben 1983

Základní automobilové názvosloví. Údaje o vozidle. Názvosloví

945 Kč

ČSN ISO 1176 (300030) - leden 1994

Silniční vozidla. Hmotnosti. Terminologie a kódy

190 Kč

ČSN 30 0031 (300031) - prosinec 1967

Základní automobilové názvosloví. Díly vozidel. Definice druhů a názvy dílů

350 Kč

ČSN 30 0033 (300033) - únor 1972

Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu

230 Kč

ČSN EN ISO 18246 (300035) - září 2017

Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18243 (300036) - září 2019

Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 17186 (300037) - září 2019

Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 30 0038 (300038) - květen 1984

Základní automobilové názvosloví. Třírozměrná referenční soustava. Definice

125 Kč

ČSN EN 722-1 (300043) - srpen 2005 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy

190 Kč

ČSN EN 721 (300044) - květen 2020 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 29367-1 (300045) - květen 1996

Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 1: Užitková vozidla a jejich kombinace s výjimkou návěsů (ISO 9367-1:1989)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 29367-2 (300045) - květen 1996

Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 2: Návěsy (ISO 9367-2:1994)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - listopad 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 1645-2 (300046) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 2: Užitečná zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - srpen 2018 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1646-2 (300047) - prosinec 2008 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 2: Užitečná zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - květen 2019 aktuální vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 8936 (300049) - srpen 2017 aktuální vydání

Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16661 (300051) - prosinec 2015

Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17409 (300056) - září 2020 aktuální vydání

Elektricky poháněná silniční vozidla - Vodivý přenos energie - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16882 (300059) - červen 2017

Silniční vozidla - Zabezpečení mechanických plomb použitých na tachografech - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12195-1 (300080) - červen 2011 aktuální vydání

Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t

460 Kč

ČSN EN 12195-2 (300080) - duben 2003 aktuální vydání

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken

340 Kč

ČSN EN 12195-3 (300080) - červen 2002 aktuální vydání

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 3: Přivazovací řetězy

230 Kč

ČSN EN 12195-4 (300080) - listopad 2004

Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana

230 Kč

ČSN EN 13423 (300085) - červen 2001

Provozování vozidel na stlačený zemní plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 16923 (300087) - květen 2019 aktuální vydání

Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel

550 Kč

ČSN EN ISO 16924 (300088) - květen 2019 aktuální vydání

Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel

590 Kč