Třída 3051 - Elektrické měřicí přístroje

Zobrazit obsah třídy 30 - Silniční vozidla

ČSN 30 5100 (305100) - prosinec 1982

Kontrolní a měřicí přístroje automobilů. Všeobecné technické požadavky. Metody zkoušení

230 Kč

ČSN 30 5102 (305102) - leden 1983

Palivoměry elektrické automobilové. Technické požadavky. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 50148 (305110) - srpen 1997

Elektronické taxametry

230 Kč

ČSN EN 50436-1 ed. 2 (305120) - říjen 2014

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.24t

Norma bude zrušena k 19. červnu 2026 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 50436-1 ed. 3 (305120) - leden 2024

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50436-2 ed. 2 (305120) - říjen 2014

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, Z1 1.24t

Norma bude zrušena k 19. červnu 2026 (přejít na náhradu).

287 Kč

ČSN EN 50436-3 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele

440 Kč

ČSN EN 50436-4 (305120) - únor 2020

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.23t

Norma bude zrušena k 20. červnu 2025 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN 50436-4 ed. 2 (305120) - květen 2023 aktuální vydání

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízením a vozidlem

945 Kč

ČSN EN 50436-6 (305120) - prosinec 2015

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 6: Zabezpečení dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 50436-7 (305120) - září 2017

Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci

230 Kč

ČSN EN 50980-1 (305120) - červenec 2020

Zařízení pro dálkové monitorování alkoholu - Zkušební metody a požadavky na výkon - Část 1: Nástroje pro hodnocení programů

440 Kč
foo