TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162)

Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

TNI POKYN ISO IEC 41

Tento pokyn poskytuje obecná doporučení, která je potřeba vzít v úvahu při určování nejvhodnějšího typu obalu, který se má použít v místě prodeje na ochranu zboží. Nevztahuje se na obaly výlučně určené k ochraně volně loženého zboží během přepravy mezi výrobci a maloobchodníky.
Cílem tohoto pokynu je maximalizovat přímé a nepřímé výhody pro kupující zboží a služeb prostřednictvím:
- odstranění zbytečných obalů, aby se snížila cena zboží a objem odpadu;
- zajištění, že zboží dostihne spotřebitele ve stavu zamýšleném výrobcem;
- ochrany spotřebitele před všemi potenciálně škodlivými účinky obalu nebo jeho obsahu;
umožnění spotřebitelům správně skladovat zboží a jeho obaly a tyto uchovávat, likvidovat nebo recyklovat, a to způsobem, který minimalizuje jejich dopad na životní prostředí.

Označení TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162)
Katalogové číslo 96721
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2015
Datum účinnosti 1. 3. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963967219
Dostupnost skladem (tisk na počkání)