Třída 7701 - Názvosloví obalové techniky, předpisy a směrnice pro balení

Zobrazit obsah třídy 77 - Obaly a obalová technika

ČSN 77 0106 (770106) - červenec 1978

Bariérové systémy pro ochranné balení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.87, Zb 6.88t

790 Kč

ČSN 77 0107 (770107) - listopad 1990

Typové bariérové systémy přepravního balení. Všeobecná a společná ustanovení

230 Kč

ČSN 77 0108 (770108) - květen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení hygroskopických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

ČSN 77 0109 (770109) - říjen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení technických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

ČSN 77 0111 (770111) - květen 1980

Obalové prostředky a bariérové systémy pro ochranné balení strojírenských výrobků

340 Kč

ČSN 77 0112 (770112) - leden 1983

Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze

125 Kč

ČSN 77 0113 (770113) - červen 1986

Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0114 (770114) - květen 1990

Stanovení množství vysoušedel do ochranných obalů

440 Kč

ČSN EN 1086 (770129) - březen 1997

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Doporučení pro výběr pytle a vnitřní vložky ve spojení s baleným výrobkem

190 Kč

ČSN 77 0130 (770130) - listopad 1990

Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0133 (770133) - listopad 1976

Zásady pro navrhování systémů poddajné fixace výrobků v obalech

125 Kč

ČSN 77 0134 (770134) - květen 1980

Zásady pro navrhování systémů pevné fixace výrobků v obalech

190 Kč

ČSN EN ISO 16106 (770135) - srpen 2020 nové vydání

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 77 0140 (770140) - říjen 1990

Obalové materiály. Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru

230 Kč

ČSN EN 13427 (770145) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

230 Kč

ČSN EN 13428 (770146) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů

340 Kč

ČSN EN 13429 (770147) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Opakované použití

230 Kč

ČSN EN 13430 (770148) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu

340 Kč

ČSN EN 13431 (770149) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti

230 Kč

ČSN CR 13695-1 (770150) - září 2001

Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech

550 Kč

TNI CEN/TR 13688 (770151) - červen 2009

Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace

230 Kč

ČSN CR 13504 (770152) - červen 2001

Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu

230 Kč

ČSN EN 13432 (770153) - září 2001

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

360 Kč

ČSN CR 13686 (770154) - únor 2002

Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů

340 Kč

TNI CEN/TR 13910 (770155) - červenec 2011

Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů

340 Kč

ČSN EN 13437 (770156) - leden 2004

Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků

350 Kč

TNI CEN/TR 14520 (770157) - srpen 2008

Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití

230 Kč

ČSN EN 13439 (770158) - leden 2004

Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

210 Kč

ČSN EN 13440 (770159) - leden 2004

Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

250 Kč

ČSN 77 0160 (770160) - květen 1980

Zásady pro používání obalových lepidel

190 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - únor 2015

Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků

190 Kč

ČSN 77 0163 (770163) - květen 1991

Zásady pro používání samolepicích pásek a etiket

190 Kč

ČSN EN 15593 (770164) - listopad 2008

Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 23-1 (770199) - leden 1995

Obaly pro práškové a čistící prostředky. Rozměry a objemy lepenkových krabic a bubnů

125 Kč