ČSN EN 13432 (770153)

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

ČSN EN 13432 Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a postupy pro určení kompostovatelnosti a možnosti anaerobní úpravy obalů a obalových materiálů pomocí čtyř následujících charakteristik:
1) biodegradabilita,
2) rozpad v průběhu biologické úpravy,
3) ovlivnění procesu biologické úpravy a
4) účinnost na jakost výsledného kompostu.

Pokud se týká obalu složeného z různých součástí, z nichž některé jsou kompostovatelné a jiné ne, sám obal jako celek kompostovatelný není. Avšak, je-li možné součásti před zneškodněním snadno ručně oddělit, lze tyto kompostovatelné součásti, jakmile jsou oddělené od nekompostovatelných, považovat za kompostování schopné a mohou být jako takové zpracovány.
Tato evropská norma zahrnuje kompostovatelnost obalu samotného, ale netýká se nařízení, která mohou platit v souvislosti s kompostovatelností jakýchkoli zbytků náplně.
Tato evropská norma vytváří opatření pro získávání informací o zpracování obalu v řízených provozech pro úpravu odpadu, ale nebere v úvahu obalový odpad, který může skončit mimo jakoukoli kontrolu v okolním prostředí, např. jako zahozený obal.
Základní vztahy mezi touto evropskou normou a čtyřmi dalšími (mandátovými) evropskými normami na obaly a jednou (mandátovou) zprávou CEN specifikuje EN 13427: 2000
Tato norma je součástí řady norem a zpráv vypracovaných na základě mandátu M 200 3. rev., uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje směrnici Evropské Rady a parlamentu o obalech a odpadech z obalů (94/62/EC).

Označení ČSN EN 13432 (770153)
Katalogové číslo 62608
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 2001
Datum účinnosti 1. 10. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963626086
Změny a opravy Oprava 1 10.05t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)