Třída 77 - OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA

Zobrazit obsah třídy 77 - Obaly a obalová technika

ČSN 77 0000 (770000) - září 2005 aktuální vydání

Obaly - Základní termíny

230 Kč

ČSN 77 0001 (770001) - leden 1995

Obalová technika. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.05t

802 Kč

ČSN EN 13193 (770003) - červen 2001

Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 14182 (770004) - listopad 2003

Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 12374 (770010) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie

340 Kč

ČSN ISO 6590-1 (770011) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 1: Papírové pytle

340 Kč

ČSN ISO 6590-2 (770012) - leden 1995

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle

230 Kč

ČSN 77 0050 (770050) - únor 1993

Označování nákladů. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 780 (770051) - červenec 2016 aktuální vydání

Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CR 14311 (770052) - únor 2015

Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu

190 Kč

ČSN 77 0053 (770053) - červenec 2003 aktuální vydání

Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

125 Kč

ČSN ISO 22742 (770055) - červenec 2012 aktuální vydání

Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek

440 Kč

ČSN EN 15178 (770056) - březen 2008

Prvky pro identifikaci produktů v případě mimořádných poptávek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 77 0106 (770106) - červenec 1978

Bariérové systémy pro ochranné balení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.87, Zb 6.88t

790 Kč

ČSN 77 0107 (770107) - listopad 1990

Typové bariérové systémy přepravního balení. Všeobecná a společná ustanovení

230 Kč

ČSN 77 0108 (770108) - květen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení hygroskopických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

ČSN 77 0109 (770109) - říjen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení technických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

ČSN 77 0111 (770111) - květen 1980

Obalové prostředky a bariérové systémy pro ochranné balení strojírenských výrobků

340 Kč

ČSN 77 0112 (770112) - leden 1983

Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze

125 Kč

ČSN 77 0113 (770113) - červen 1986

Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0114 (770114) - květen 1990

Stanovení množství vysoušedel do ochranných obalů

440 Kč

ČSN EN 1086 (770129) - březen 1997

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Doporučení pro výběr pytle a vnitřní vložky ve spojení s baleným výrobkem

190 Kč

ČSN 77 0130 (770130) - listopad 1990

Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0133 (770133) - listopad 1976

Zásady pro navrhování systémů poddajné fixace výrobků v obalech

125 Kč

ČSN 77 0134 (770134) - květen 1980

Zásady pro navrhování systémů pevné fixace výrobků v obalech

190 Kč

ČSN EN ISO 16106 (770135) - září 2022 nové vydání

Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001

550 Kč

ČSN 77 0140 (770140) - říjen 1990

Obalové materiály. Zásady svařování a stanovení pevnosti svaru

230 Kč

ČSN EN 13427 (770145) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

230 Kč

ČSN EN 13428 (770146) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů

340 Kč

ČSN EN 13429 (770147) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Opakované použití

230 Kč

ČSN EN 13430 (770148) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu

340 Kč

ČSN EN 13431 (770149) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti

230 Kč

ČSN CR 13695-1 (770150) - září 2001

Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech

550 Kč

TNI CEN/TR 13688 (770151) - červen 2009

Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace

230 Kč

ČSN CR 13504 (770152) - červen 2001

Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu

230 Kč

ČSN EN 13432 (770153) - září 2001

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

360 Kč

ČSN CR 13686 (770154) - únor 2002

Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů

340 Kč

TNI CEN/TR 13910 (770155) - červenec 2011

Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů

340 Kč

ČSN EN 13437 (770156) - leden 2004

Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků

350 Kč

TNI CEN/TR 14520 (770157) - srpen 2008

Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití

230 Kč

ČSN EN 13439 (770158) - leden 2004

Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

210 Kč

ČSN EN 13440 (770159) - leden 2004

Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

250 Kč

ČSN 77 0160 (770160) - květen 1980

Zásady pro používání obalových lepidel

190 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - únor 2015

Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků

190 Kč

ČSN 77 0163 (770163) - květen 1991

Zásady pro používání samolepicích pásek a etiket

190 Kč

ČSN EN 15593 (770164) - listopad 2008

Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 23-1 (770199) - leden 1995

Obaly pro práškové a čistící prostředky. Rozměry a objemy lepenkových krabic a bubnů

125 Kč

ČSN EN ISO 2233 (770203) - březen 2002 aktuální vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Kondicionování pro zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 7023 (770205) - září 1993

Obaly. Pytle. Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

ČSN ISO 6591-1 (770215) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 1: Prázdné papírové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN ISO 8351-1 (770216) - září 1997 aktuální vydání

Obaly - Metody specifikace pro pytle - Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN EN ISO 8351-2 (770216) - listopad 1997 aktuální vydání

Obaly - Metoda specifikace pro pytle - Část 2: Plastové pytle

190 Kč

ČSN EN ISO 8367-1 (770217) - leden 1998 aktuální vydání

Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 1: Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN ISO 8367-2 (770217) - leden 1998 aktuální vydání

Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 2: Plastové pytle

125 Kč

ČSN EN 13593 (770220) - září 2003

Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13590 (770221) - říjen 2003

Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti

230 Kč

ČSN EN 13592 (770222) - září 2017 aktuální vydání

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 77 0226 (770226) - srpen 1987

Stanovení vlivu obalových materiálů na organoleptické vlastnosti poživatin. Senzorická zkouška

190 Kč

ČSN 77 0230 (770230) - říjen 1987

Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky

440 Kč

ČSN 77 0231 (770231) - červenec 1977

Atmosférické zkoušky obalů a balení

125 Kč

ČSN 77 0232 (770232) - červenec 1977

Stanovení propustnosti polotuhých a tuhých obalů pro vodní páru

125 Kč

ČSN 77 0233 (770233) - duben 1982

Zkoušení propustnosti obalů pro prach

190 Kč

ČSN EN 13972 (770234) - červen 2003

Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu

190 Kč

ČSN EN 13973 (770235) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění

125 Kč

ČSN EN 16063 (770236) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví

190 Kč

ČSN EN 16064 (770237) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5)

190 Kč

ČSN EN 16065 (770238) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8)

190 Kč

ČSN EN 16066 (770239) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35)

190 Kč

ČSN 77 0240 (770240) - září 1984

Stanovení součinitele smykového tření obalových materiálů. Metoda smýkání po vodorovné rovině

125 Kč

ČSN EN 16067 (770242) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00)

190 Kč

ČSN EN 16068 (770243) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38

190 Kč

ČSN EN 16592 (770244) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)

190 Kč

ČSN EN 16593 (770245) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve BVS 30H60

230 Kč

ČSN EN 16594 (770246) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 26/22 (12,0)

190 Kč

ČSN 77 0290 (770290) - září 1970

Zkoušení lepicích a samolepicích pásek za ztížených klimatických podmínek

190 Kč

ČSN 77 0301 (770301) - březen 1967

Spotřebitelské obaly. Zkoušení mechanické odolnosti sáčků volným pádem

65 Kč

ČSN EN 14477 (770305) - říjen 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody

190 Kč

ČSN 77 0312 (770312) - listopad 1982

Zkoušení vlivu tekutých náplní na pevnost svaru termoplastových a kombinovaných obalových materiálů

125 Kč

ČSN EN 14479 (770314) - listopad 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda

190 Kč

ČSN EN 13628-1 (770315) - červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda

230 Kč

ČSN EN 13628-2 (770315) - červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody

230 Kč

ČSN EN 14045 (770316) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování

230 Kč

ČSN EN 14046 (770317) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

ČSN EN 14047 (770318) - říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého

125 Kč

ČSN EN 14048 (770319) - říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

125 Kč

ČSN 77 0329 (770329) - duben 1991

Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

125 Kč

ČSN 77 0330 (770330) - duben 1991

Stanovení bariérové účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

125 Kč

ČSN ISO 5633 (770331) - říjen 1992

Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody

125 Kč

ČSN 77 0332 (770332) - únor 1980

Stanovení propustnosti tenkých plošných materiálů pro vodní páru gravimetrickou metodou

230 Kč

ČSN 77 0333 (770333) - prosinec 1985

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Rovnotlaká metoda

190 Kč

ČSN 77 0334 (770334) - prosinec 1985

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Metoda konstantního přetlaku

190 Kč

ČSN 77 0335 (770335) - prosinec 1980

Obaly na aerosoly. Metoda zkoušení odolnosti proti vnitřnímu přetlaku

125 Kč

ČSN 77 0336 (770336) - červen 1987

Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Rovnotlaká interferometrická metoda

190 Kč

ČSN 77 0337 (770337) - duben 1991

Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN 77 0338 (770338) - prosinec 1989

Stanovení ochranné účinnosti plastových obalových prostředků proti viditelnému a ultrafialovému záření

190 Kč

ČSN 77 0341 (770341) - květen 1976

Zkoušení tepelné odolnosti mechanicky namáhaných obalových materiálů

125 Kč

ČSN 77 0344 (770344) - duben 1995

Standardní postup zkoušení nekovových materiálů UV zářením a kondenzací vody. Typ s fluorescenčním UV zářením a kondenzací

190 Kč

ČSN 77 0351 (770351) - květen 1981

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky

125 Kč

ČSN 77 0352 (770352) - květen 1981

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro oleje

125 Kč

ČSN 77 0353 (770353) - listopad 1983

Zkoušení propustnosti obalových materiálů pro aromatické látky

125 Kč

ČSN EN 868-10 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 868-2 (770360) - duben 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 868-3 (770360) - srpen 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-4 (770360) - srpen 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 868-5 (770360) - červenec 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 868-6 (770360) - září 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-7 (770360) - září 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-8 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-9 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8317 (770410) - únor 2017 aktuální vydání

Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

230 Kč

ČSN EN 862 (770411) - leden 2017 aktuální vydání

Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 14375 (770412) - leden 2017 aktuální vydání

Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13127 (770413) - květen 2013

Obaly - Obaly odolné dětem - Mechanické zkušební metody pro opakovaně uzavíratelné obalové systémy odolné dětem

340 Kč

ČSN 77 0421 (770421) - leden 1978

Stanovení odolnosti spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení proti vnějšímu tlaku

125 Kč

ČSN EN 12377 (770422) - květen 2015 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Metoda zkoušení vzduchotěsnosti uzávěrů

125 Kč

ČSN EN 12375 (770423) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda stanovení tloušťky stěny

125 Kč

ČSN EN 13048 (770424) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy

125 Kč

ČSN EN 14401 (770425) - únor 2005

Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení nepropustnosti uzávěrů

125 Kč

ČSN EN 15766 (770426) - leden 2010

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem

125 Kč

ČSN EN 15653 (770427) - leden 2010

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro kontrolu odolnosti vnitřního ochranného nátěru proti amoniaku

125 Kč

ČSN EN 16283 (770428) - říjen 2013

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření síly na probodnutí membrány

125 Kč

ČSN EN 16284 (770429) - září 2013

Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti membrány

125 Kč

ČSN EN 16285 (770430) - květen 2022 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro měření deformace pláště hliníkové tuby (gilotinová zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15387 (770431) - leden 2012

Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro hodnocení pevnosti bočního švu

190 Kč

ČSN EN 16565 (770432) - duben 2015

Obaly - Flexibilní tuby - Zkušební metoda pro stanovení orientace odklápěcího uzávěru

190 Kč

ČSN 77 0471 (770471) - listopad 1976

Stanovení ochranné účinnosti spotřebitelského balení proti vzdušné vlhkosti

190 Kč

ČSN 77 0501 (770501) - prosinec 1978

Zásady pro posuzování technické úrovně potisku spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení

125 Kč

ČSN 77 0510 (770510) - leden 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení hmotnosti a skutečného objemu. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0511 (770511) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení rozměrů. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0512 (770512) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0513 (770513) - květen 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Odolnost proti nárazu a proti rázu při volném pádu. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 14867 (770514) - prosinec 2005

Obaly - Plastové mrazicí sáčky - Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 90-1 (770521) - leden 2000

Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 1: Plechovky prosté

340 Kč

ČSN EN ISO 90-2 (770521) - leden 2000

Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 2: Obaly pro všeobecné použití

340 Kč

ČSN EN ISO 90-3 (770521) - červen 2002

Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 3: Plechovky na aerosoly

230 Kč

ČSN EN 13025-1 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové obaly - Část 1: Jmenovité plnicí objemy pro válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do 40 000 ml

190 Kč

ČSN EN 13025-2 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml

190 Kč

ČSN EN 13025-3 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 3: Ocelové a plechové kruhové nádoby s odnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml

190 Kč

ČSN EN 14847 (770525) - červen 2006

Aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry hrdla 25,4 mm

125 Kč

ČSN EN 14848 (770526) - červenec 2020 aktuální vydání

Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Rozměry krytů ventilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14849 (770527) - červen 2006

Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry krytů ventilu

125 Kč

ČSN EN 14850 (770528) - červen 2006

Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Měření kontaktní výšky

190 Kč

ČSN EN 14854 (770532) - květen 2022 aktuální vydání

Skleněné obaly - Rozměry ukončení hrdla pro aerosolové a sprejové skleněné nádoby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15006 (770533) - duben 2007

Kovové aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry hrdla 25,4 mm

190 Kč

ČSN EN 15007 (770534) - září 2017 aktuální vydání

Kovové aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry dvou a třídílných plechovek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15008 (770535) - září 2017 aktuální vydání

Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry jednodílných nádobek s hrdlem 25,4 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15009 (770536) - duben 2021 aktuální vydání

Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové rozprašovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15010 (770537) - duben 2007

Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Tolerance základních rozměrů v návaznosti na kleštinování

125 Kč

ČSN EN ISO 8106 (770553) - duben 2005

Skleněné obaly - Stanovení objemu gravimetrickou metodou - Metoda zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 8113 (770557) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti svislému zatížení - Metoda zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 7458 (770558) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti vnitřnímu tlaku - Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 7459 (770559) - září 2004

Skleněné obaly - Odolnost proti náhlé změně teploty a stálost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 22206 (770602) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 21898 (770603) - květen 2006

Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci

350 Kč

ČSN 77 0606 (770606) - říjen 1990

Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní parametry

340 Kč

ČSN EN ISO 4180 (770606) - červen 2020 aktuální vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15867 (770614) - prosinec 2003

Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 7965-1 (770615) - prosinec 1993

Obaly. Pádová zkouška pytlů. Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN ISO 7965-2 (770615) - březen 1996

Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN ISO 11897 (770616) - červen 2002

Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech

190 Kč

ČSN EN ISO 16103 (770618) - prosinec 2005

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály

230 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - červenec 2020 aktuální vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu

230 Kč

ČSN 77 0621 (770621) - květen 1980

Zkoušení skupinového balení ve smrštitelné fólii

125 Kč

ČSN EN ISO 16495 (770622) - prosinec 2022 nové vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13274 (770623) - květen 2014

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC

340 Kč

ČSN EN ISO 12048 (770630) - prosinec 2001

Obaly - Přepravní balení - Zkouška stlačováním a stohováním s použitím zkušebního lisu

230 Kč

ČSN EN 22248 (770631) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu

125 Kč

ČSN EN ISO 2244 (770632) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky horizontálním rázem

230 Kč

ČSN EN ISO 2247 (770633) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky vibracemi se stálým nízkým kmitočtem

190 Kč

ČSN EN ISO 17480 (770634) - březen 2019

Obaly - Přístupné konstrukční řešení - Snadné otevírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 2234 (770635) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška stohováním statickou zátěží

125 Kč

ČSN EN 22876 (770636) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překlápěním

125 Kč

ČSN 77 0638 (770638) - květen 1978

Zkoušení přepravního balení vidlicovou manipulací

190 Kč

ČSN 77 0639 (770639) - únor 1980

Zkoušení přepravních obalů a přepravního balení stlačením v lanovém závěsu

190 Kč

ČSN ISO 4178 (770640) - únor 1993

Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

ČSN 77 0641 (770641) - listopad 1976

Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.90t

190 Kč

ČSN EN ISO 2873 (770642) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem

190 Kč

ČSN EN 28768 (770643) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překocením

125 Kč

ČSN EN ISO 8318 (770644) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem

190 Kč

ČSN EN 13054 (770645) - prosinec 2001

Obaly - Přepravní balení - Zkušební metody pro stanovení těžiště balení

190 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - červenec 2020 aktuální vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi

230 Kč

ČSN EN 15433-1 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 15433-2 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení

550 Kč

ČSN EN 15433-3 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení

340 Kč

ČSN EN 15433-4 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 4: Vyhodnocení dat

550 Kč

ČSN EN 15433-5 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek

340 Kč

ČSN EN 15433-6 (770647) - únor 2017 aktuální vydání

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14149 (770648) - únor 2004

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška volným pádem z jednostranného zdvihu

230 Kč

ČSN EN 15552 (770649) - leden 2009

Obaly - Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky - Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce

230 Kč

ČSN ISO 10531 (770650) - prosinec 1993

Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek

190 Kč

ČSN 77 0651 (770651) - květen 1977

Zkoušení přepravního balení horizontálními rázy na železničním voze

190 Kč

ČSN EN 16210 (770652) - prosinec 2013

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání - Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení

340 Kč

ČSN EN 17427 (770653) - prosinec 2022

Obaly - Požadavky a zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování v dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 77 0660 (770660) - květen 1980

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden plnostěnných

190 Kč

ČSN 77 0661 (770661) - květen 1980

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden s ližinami

190 Kč

ČSN 77 0662 (770662) - listopad 1982

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných latění

125 Kč

ČSN 77 0665 (770665) - prosinec 1987

Mechanické zkoušky přepravních lepenkových beden

125 Kč

ČSN EN ISO 2875 (770671) - srpen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška skrápěním vodou

190 Kč

ČSN EN 28474 (770672) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody

125 Kč

ČSN EN 26591-2 (770680) - prosinec 1994

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 2: Prázdné plastové pytle

190 Kč

ČSN EN 26599-1 (770680) - leden 1995

Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN ISO 15119 (770681) - duben 2005

Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů

230 Kč

ČSN ISO 4651 (770811) - říjen 1992

Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.98t, Amd.1 4.09t

287 Kč

ČSN 77 0812 (770812) - leden 1983

Zkoušení tlumicí účinnosti fixačních obalových materiálů vibrací

125 Kč

ČSN 77 0830 (770830) - červen 1986

Vysoušedla pro ochranné balení. Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN 77 0831 (770831) - leden 1983

Zkoušení vysoušedel pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0840 (770840) - srpen 1986

Zkoušení obalových lepidel. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0844 (770844) - srpen 1986

Stanovení smývatelnosti etiket

125 Kč

ČSN 77 0845 (770845) - srpen 1986

Stanovení zasychací doby obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0846 (770846) - srpen 1986

Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0847 (770847) - srpen 1986

Stanovení aplikační teploty tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0848 (770848) - srpen 1986

Stanovení klimatické odolnosti obalových lepidel ve slepu

125 Kč

ČSN EN 12481 (770860) - listopad 2001

Samolepicí pásky - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 1942 (770861) - listopad 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 29864 (770863) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1944 (770864) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření přilnavosti při odvíjení nízkou rychlostí

125 Kč

ČSN 77 0865 (770865) - listopad 1989

Samolepicí obalové pásky. Zjišťování vzhledových vad

125 Kč

ČSN EN 12035 (770866) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Odlepování lepicí pásky

190 Kč

ČSN 77 0867 (770867) - listopad 1989

Samolepicí obalové pásky. Stanovení pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení

125 Kč

ČSN EN 1945 (770869) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření dotykové lepivosti

125 Kč

ČSN EN ISO 29863 (770870) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12024 (770871) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření odolnosti při zvýšené teplotě a vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 12032 (770874) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek při aktivaci

190 Kč

ČSN EN 12034 (770876) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření délky kotouče lepicí pásky

190 Kč

ČSN EN 12033 (770877) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci

190 Kč

ČSN EN 12036 (770878) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pronikání rozpouštědla do lepicích překrývacích pásek

125 Kč

ČSN EN 12027 (770879) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření nehořlavosti

125 Kč

ČSN EN 12028 (770880) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření prodloužení při statickém zatížení

125 Kč

ČSN EN 12026 (770881) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření síly při odvíjení vysokou rychlostí

125 Kč

ČSN EN 12025 (770882) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti v dotržení kyvadlovou metodou

230 Kč

ČSN EN ISO 29862 (770883) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 77 0910 (770910) - prosinec 1985

Mechanické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

230 Kč

ČSN 77 0911 (770911) - prosinec 1985

Rizika tlakových sil pro přepravní balení v přepravních řetězcích

125 Kč

ČSN 77 0912 (770912) - prosinec 1985

Rizika rázů při volném pádu pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0913 (770913) - prosinec 1985

Rizika horizontálních rázů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0914 (770914) - prosinec 1985

Rizika opakovaných otřesů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0915 (770915) - prosinec 1985

Rizika vibrací pro přepravní balení v přepravních řetězcích

125 Kč

ČSN 77 0930 (770930) - srpen 1987

Klimatické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

590 Kč

ČSN 77 0935 (770935) - červenec 1988

Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů

125 Kč

ČSN 77 1002-1 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 1: Zásady

230 Kč

ČSN 77 1002-2 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 2: Terminologie

125 Kč

ČSN 77 1002-3 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 3: Pravidla a rozměry

125 Kč

ČSN EN 13045 (771004) - leden 2010

Obaly - Flexibilní válcové plastové tuby - Rozměry a tolerance

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

125 Kč

ČSN EN 13045 (771004) - leden 2023 nové vydání

Obaly - Flexibilní válcové plastové tuby - Rozměry a tolerance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15421 (771005) - duben 2022 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Určení přilnavosti vnitřního a vnějšího ochranného nátěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14979 (771006) - červenec 2006

Obaly - Flexibilní laminátové tuby (plast/kov) - Rozměry a tolerance hrdla S 13

190 Kč

ČSN EN 76 (771006) - prosinec 1993

Obaly pro spotřebitelská balení určitých potravin. Objemy skleněných a kovových obalů

125 Kč

ČSN EN 13046 (771007) - květen 2001

Obaly - Měkké válcové kovové tuby - Rozměry a tolerance

125 Kč

ČSN EN 13047 (771008) - květen 2001

Obaly - Měkké kuželové kovové tuby - Rozměry a tolerance

125 Kč

ČSN EN 15385 (771009) - únor 2008

Obaly - Flexibilní laminátové tuby - Zkušební metody pro určení pevnosti svaru hlavy

230 Kč

ČSN EN 15386 (771010) - květen 2008

Obaly - Flexibilní laminátové a plastové tuby - Zkušební metoda pro určení přilnavosti tisku

190 Kč

ČSN EN 15384-1 (771011) - červenec 2017

Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 1: Sodíko chlórový test

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15384-2 (771011) - červenec 2017

Obaly - Zkušební metody k určení pórovitosti vnitřní ochranné vrstvy flexibilních hliníkových tub - Část 2: Měď siranový test

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12726 (771012) - duben 2019 aktuální vydání

Obaly - Ústí hrdla pro korkové zátky s vnitřním průměrem 18,5 mm a záklopky pro prokázání neporušenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13026 (771013) - listopad 2001

Obaly - Jemné kovové obaly - Jmenovité objemy plnění pro válcové a kuželové nekruhové kovové obaly pro všeobecné použití do 30 000 ml

190 Kč

ČSN EN 13027 (771014) - listopad 2001

Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté určené svým jmenovitým užitným objemem

125 Kč

ČSN EN ISO 12821 (771017) - červenec 2020 aktuální vydání

Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12822 (771018) - říjen 2020

Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13461 (771019) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní válcové laminátové tuby - Rozměry a tolerance

125 Kč

ČSN EN 14887 (771020) - květen 2006

Obalové sklo - Prostředky k odstraňování zátek - Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 17220 (771021) - únor 2020

Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Tubové trysky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 10653 (771023) - prosinec 1994

Jemné kovové obaly. Kruhové konzervové plechovky. Plechovky definované jejich jmenovitými užitými objemy

125 Kč

ČSN ISO 10654 (771024) - listopad 1994

Jemné kovové obaly. Kruhové konzervové plechovky. Plechovky pro sycené nápoje definované jejich jmenovitými objemy plnění

65 Kč

ČSN EN ISO 9100-1 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN ISO 9100-10 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 10: 77 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-11 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 11: 82 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-12 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 12: 89 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-13 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 13: 100 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-14 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 14: 110 normální

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-2 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 2: 33 střední

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-3 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 3: 38 normální

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-4 (771025) - květen 2006

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 4: 38 střední

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

210 Kč

ČSN EN ISO 9100-5 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 5: 43 a 48 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-6 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 6: 53 a 58 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-7 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 7: 58 vysoké

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-8 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 8: 63, 66 a 70 normální

190 Kč

ČSN EN ISO 9100-9 (771025) - červen 2005

Obalové sklo - Nožové ústí sklenic pro vakuum - Část 9: 63, 66 a 70 vysoké

190 Kč

ČSN EN 14798 (771026) - březen 2006

Obalové sklo - Ruční otvírače lahví s korunkovým uzávěrem - Rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 12818 (771026) - prosinec 2015

Skleněné obaly - Standardní tolerance pro lahve

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13028 (771027) - listopad 2001

Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté pro sycené a nebo nesycené nápoje určené svými jmenovitými objemy plnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.03t

145 Kč

ČSN EN 13029 (771028) - květen 2010 aktuální vydání

Obaly - Jemné kovové obaly - Ústí pro plastové vtlačovací uzávěry

190 Kč

ČSN EN 15543 (771029) - září 2008

Obalové sklo - Ústí lahví - Závitová ústí lahví pro tekutiny nesycené oxidem uhličitým

230 Kč

ČSN EN 16287-1 (771031) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 1

190 Kč

ČSN EN 16287-2 (771031) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 1

190 Kč

ČSN EN 16288-1 (771032) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 3

190 Kč

ČSN EN 16288-2 (771032) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3

190 Kč

ČSN EN 16289 (771033) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Závitové ústí MCA 7,5 RF

190 Kč

ČSN EN 14768 (771034) - září 2005

Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelnými nasazovacími víky se jmenovitým objemem od 5 l do 600 l

340 Kč

ČSN EN 12710 (771035) - listopad 2006 aktuální vydání

Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelným víkem se svěrnými kruhy se jmenovitým objemem od 15 l do 250 l

230 Kč

ČSN EN 13010 (771036) - září 2003

Balení - Jednotky balení - Požadavky na závěsný vystavovací štítek a jeho rozměry

190 Kč

ČSN EN 16290-1 (771037) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 7,5 R

190 Kč

ČSN EN 16290-2 (771037) - listopad 2014

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 7,5 R

190 Kč

ČSN EN 16291-1 (771038) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí vratných skleněných lahví MCA 2

190 Kč

ČSN EN 16291-2 (771038) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí nevratných skleněných lahví MCA 2

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

210 Kč

ČSN EN 17177 (771039) - srpen 2019

Skleněné obaly - Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16292 (771042) - říjen 2013

Skleněné obaly - Závitová ústí lahví - Zploštělé závity

125 Kč

ČSN EN 16293 (771043) - prosinec 2020 aktuální vydání

Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 77 1046 (771046) - červen 1980

Plastové sudy. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 12709 (771048) - listopad 2000

Plastové sudy - Sudy kruhového průřezu s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 20 l do 120 l

190 Kč

ČSN EN 12714 (771049) - leden 2010 aktuální vydání

Plastové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem 25 l až 60 l

190 Kč

ČSN EN ISO 20848-1 (771050) - leden 2009

Obaly - Plastové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l

230 Kč

ČSN EN ISO 20848-2 (771050) - leden 2009

Obaly - Plastové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 208,2 l a 220 l

230 Kč

ČSN EN ISO 20848-3 (771050) - září 2019 aktuální vydání

Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 I do 220 I

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12707 (771051) - leden 2010 aktuální vydání

Plastové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 210 l a 225 l

230 Kč

ČSN EN 12713 (771052) - červen 2001

Uzavírací systémy se šroubovacím víkem pro plastové obaly se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l

230 Kč

ČSN EN 12712 (771054) - listopad 2000

Plastové kanystry - Kanystry se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l, pro optimální ložení na palety půdorysných rozměrů 800 mm × 1 200 mm, 1 000 mm × 1 200 mm a 1 140 mm × 1 140 mm

190 Kč

ČSN EN 13007 (771055) - listopad 2000

Ocelové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l

190 Kč

ČSN EN 13008 (771056) - listopad 2000

Ocelové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 15 l do 62 l

190 Kč

ČSN EN ISO 15750-1 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 208 l, 210 l a 216,5 l

190 Kč

ČSN EN ISO 15750-2 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 212 l, 216,5 l a 230 l

230 Kč

ČSN EN ISO 15750-3 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 3: Uzavírací systémy se vsazenou přírubou uzávěru

440 Kč

ČSN EN 13974 (771061) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Specifikace tolerancí pro rozměry, hmotnost a objem

125 Kč

ČSN EN 14053 (771101) - leden 2004

Obalové prostředky - Obaly vyrobené z vlnité a hladké lepenky - Typy a konstrukce

340 Kč

ČSN EN 14054 (771102) - leden 2004

Obalové prostředky - Papírové a lepenkové obaly - Základní konstrukce krabic

230 Kč

ČSN 77 1200 (771200) - listopad 1976

Sáčky z viskózové fólie a plastů. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN 277 (771220) - březen 1997 aktuální vydání

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc - Pytle z polypropylenových tkanin

190 Kč

ČSN EN 765 (771221) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyolefinových tkanin, vyjma z čistě polypropylénových tkanin

190 Kč

ČSN EN 766 (771222) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z jutových tkanin

125 Kč

ČSN EN 767 (771223) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin juta/polyolefin

190 Kč

ČSN EN 768 (771224) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z bavlněných tkanin s vnitřní vložkou

125 Kč

ČSN EN 769 (771225) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle ze směsových tkanin bavlna/polyolefin

125 Kč

ČSN EN 770 (771226) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN 787 (771227) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Pytle z polyetylénové fólie

125 Kč

ČSN EN 788 (771228) - duben 1996

Přepravní pytle pro potravinovou pomoc. Hadicové pytle z kombinované fólie

125 Kč

ČSN EN 13246 (771300) - leden 2002

Balení - Specifikace pro ocelové vázací pásky

190 Kč

ČSN EN 13394 (771301) - leden 2002

Obaly - Specifikace pro nekovové vázací pásky

190 Kč

ČSN EN 13247 (771302) - leden 2002

Balení - Specifikace pro vázací pásy pro zvedání, sdružování a zabezpečení břemen

125 Kč

ČSN EN 13891 (771302) - leden 2004

Vázací pásky - Směrnice pro výběr a použití vázacích pásek

230 Kč

ČSN EN 13393 (771306) - leden 2002

Balení - Specifikace prostředků pro ochranu hran

125 Kč

ČSN 77 1313 (771313) - listopad 1990

Vrstvené obalové materiály. Metoda stanovení soudržnosti mezi vrstvami

125 Kč

ČSN EN 13117-1 (772000) - červen 2001

Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 1: Všeobecné použití

230 Kč

ČSN EN 13117-2 (772000) - červen 2001

Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 2: Všeobecné specifikace pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN 13199-1 (772001) - červenec 2001

Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13199-2 (772001) - červenec 2001

Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 2: Sloupcově stohovatelný systém (CSS)

340 Kč

ČSN EN 13199-3 (772001) - červenec 2001

Obaly - Systémy malých přepravních prostředků - Část 3: Vazbově stohovatelný systém (BSS)

440 Kč

ČSN ISO 10154 (773002) - říjen 1994

Jemné kovové obaly. Trojdílné plechovky na aerosoly s krčkem z pocínovaného plechu. Rozměry zúžené vrchní části

65 Kč

ČSN EN ISO 11683 (774001) - říjen 1998

Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.00t, Oprava 2 5.04t, Oprava 3 12.17t, Oprava 4 3.18t

270 Kč

ČSN EN 14391 (774002) - duben 2005

Obaly - Hliníkové tuby - Hmatatelné výstrahy

190 Kč

ČSN EN ISO 17351 (774003) - duben 2015

Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky

230 Kč

ČSN EN ISO 21976 (774004) - duben 2021

Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo