Třída 7706 - Zkoušení obchodních a přepravních obalů a balení

Zobrazit obsah třídy 77 - Obaly a obalová technika

ČSN EN 22206 (770602) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení

125 Kč

ČSN EN ISO 21898 (770603) - květen 2006

Obaly - Flexibilní středně objemové vaky (FIBC) pro jiné než nebezpečné věci

350 Kč

ČSN 77 0606 (770606) - říjen 1990

Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní parametry

340 Kč

ČSN EN ISO 4180 (770606) - červen 2020 aktuální vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15867 (770614) - prosinec 2003

Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 7965-1 (770615) - prosinec 1993

Obaly. Pádová zkouška pytlů. Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN ISO 7965-2 (770615) - březen 1996

Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN ISO 11897 (770616) - červen 2002

Obaly - Pytle z termoplastických měkkých fólií - Rozšiřování trhlin v postranních záhybech

190 Kč

ČSN EN ISO 16103 (770618) - prosinec 2005

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály

230 Kč

ČSN EN 15507 (770620) - červenec 2020 aktuální vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Srovnávací materiálové zkoušky druhů polyethylenu

230 Kč

ČSN 77 0621 (770621) - květen 1980

Zkoušení skupinového balení ve smrštitelné fólii

125 Kč

ČSN EN ISO 16495 (770622) - prosinec 2022 aktuální vydání

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13274 (770623) - květen 2014

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC

340 Kč

ČSN EN ISO 12048 (770630) - prosinec 2001

Obaly - Přepravní balení - Zkouška stlačováním a stohováním s použitím zkušebního lisu

230 Kč

ČSN EN 22248 (770631) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu

125 Kč

ČSN EN ISO 2244 (770632) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky horizontálním rázem

230 Kč

ČSN EN ISO 2247 (770633) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky vibracemi se stálým nízkým kmitočtem

190 Kč

ČSN EN ISO 17480 (770634) - březen 2019

Obaly - Přístupné konstrukční řešení - Snadné otevírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 2234 (770635) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška stohováním statickou zátěží

125 Kč

ČSN EN 22876 (770636) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překlápěním

125 Kč

ČSN 77 0638 (770638) - květen 1978

Zkoušení přepravního balení vidlicovou manipulací

190 Kč

ČSN 77 0639 (770639) - únor 1980

Zkoušení přepravních obalů a přepravního balení stlačením v lanovém závěsu

190 Kč

ČSN ISO 4178 (770640) - únor 1993

Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

ČSN 77 0641 (770641) - listopad 1976

Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.90t

190 Kč

ČSN EN ISO 2873 (770642) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem

190 Kč

ČSN EN 28768 (770643) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překocením

125 Kč

ČSN EN ISO 8318 (770644) - červen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem

190 Kč

ČSN EN 13054 (770645) - prosinec 2001

Obaly - Přepravní balení - Zkušební metody pro stanovení těžiště balení

190 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - červenec 2020 aktuální vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi

230 Kč

ČSN EN 15433-1 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 15433-2 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení

550 Kč

ČSN EN 15433-3 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení

340 Kč

ČSN EN 15433-4 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 4: Vyhodnocení dat

550 Kč

ČSN EN 15433-5 (770647) - srpen 2008

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek

340 Kč

ČSN EN 15433-6 (770647) - únor 2017 aktuální vydání

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14149 (770648) - únor 2004

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška volným pádem z jednostranného zdvihu

230 Kč

ČSN EN 15552 (770649) - leden 2009

Obaly - Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky - Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce

230 Kč

ČSN ISO 10531 (770650) - prosinec 1993

Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek

190 Kč

ČSN 77 0651 (770651) - květen 1977

Zkoušení přepravního balení horizontálními rázy na železničním voze

190 Kč

ČSN EN 16210 (770652) - prosinec 2013

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání - Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení

340 Kč

ČSN EN 17427 (770653) - prosinec 2022

Obaly - Požadavky a zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování v dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 77 0660 (770660) - květen 1980

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden plnostěnných

190 Kč

ČSN 77 0661 (770661) - květen 1980

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných beden s ližinami

190 Kč

ČSN 77 0662 (770662) - listopad 1982

Zkoušení mechanické odolnosti dřevěných latění

125 Kč

ČSN 77 0665 (770665) - prosinec 1987

Mechanické zkoušky přepravních lepenkových beden

125 Kč

ČSN EN ISO 2875 (770671) - srpen 2003

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška skrápěním vodou

190 Kč

ČSN EN 28474 (770672) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody

125 Kč

ČSN EN 26591-2 (770680) - prosinec 1994

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 2: Prázdné plastové pytle

190 Kč

ČSN EN 26599-1 (770680) - leden 1995

Obaly. Pytle. Kondicionování ke zkouškám. Část 1: Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN ISO 15119 (770681) - duben 2005

Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů

230 Kč
foo