ČSN EN 15433-2 (770647)

Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení

ČSN EN 15433-2 Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 2: Sběr dat a všeobecné požadavky pro měřicí zařízení
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky pro přípravu, provedení a dokumentaci přepravních měření.
Tato norma nabyla významu až s realizací Evropské Směrnice o obalech a obalovém odpadu (Směrnice 94/62 EC, 20. prosinec 1994). Tato Směrnice stanovuje požadavky na vyvarování se nebo na snížení množství obalového odpadu, a požaduje, aby množství obalového materiálu bylo přizpůsobeno předpokládanému přepravnímu zatížení tak, aby adekvátně chránilo přepravovanou položku. Nicméně, to předpokládá jistou znalost přepravního zatížení, které vzniká během přepravy.

Označení ČSN EN 15433-2 (770647)
Katalogové číslo 81562
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2008
Datum účinnosti 1. 9. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963815626
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15433-1 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 15433-3 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 3: Kontrola platnosti dat a úprava dat pro vyhodnocení

ČSN EN 15433-4 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 4: Vyhodnocení dat

ČSN EN 15433-5 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 5: Odvození zkušebních podmínek

ČSN EN 15433-6 (770647)
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání - Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně se vyskytujících rázů během monitorování přepravy