ČSN ISO 10531 (770650)

Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metody zkoušení stálosti manipulačních jednotek. Tyto zkoušky jsou určeny k vyhodnocení vlastností manipulačních jednotek vystavených rizikům klimatických podmínek, stohování, manipulace a přepravy a mohou být částí programů zkoušek.
Navržená rizika se vztahují na suchozemské klimatické podmínky. Podobná rizika mohou být přítomna na moři, nebo mořském pobřeží a mohou dosahovat vyšší úrovně než předepisuje zkouška v této normě. V tomto případě nejsou zkoušky v této normě vhodné a nevztahují se ani na další rizika, která by se mohla vyskytovat. Manipulační jednotky, které těmto zkouškám vyhověly nemusí mít stálost v mořském prostředí. Manipulační jednotky, na něž se vztahuje tato norma se neomezují jen na náklady uložené na prosté paletě, ale mohou se též týkat jiných přepravních prostředků, jako jsou skříňové palety nebo kluzné podložky.

Označení ČSN ISO 10531 (770650)
Katalogové číslo 15091
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1993
Datum účinnosti 1. 1. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963150918
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 531
  • ČSN ISO 10531:1993
  • ČSN ISO 10 531:1993
foo