ICS 55.020 - Balení a distribuce zboží obecně

ČSN 49 0006 (490006) - prosinec 1994

Dřevěné obaly. Terminologie

230 Kč

ČSN 77 0001 (770001) - leden 1995

Obalová technika. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.05t

802 Kč

ČSN 77 0050 (770050) - únor 1993

Označování nákladů. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 77 0106 (770106) - červenec 1978

Bariérové systémy pro ochranné balení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.87, Zb 6.88t

790 Kč

ČSN 77 0107 (770107) - listopad 1990

Typové bariérové systémy přepravního balení. Všeobecná a společná ustanovení

230 Kč

ČSN 77 0108 (770108) - květen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení hygroskopických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

ČSN 77 0109 (770109) - říjen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení technických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

ČSN 77 0111 (770111) - květen 1980

Obalové prostředky a bariérové systémy pro ochranné balení strojírenských výrobků

340 Kč

ČSN 77 0113 (770113) - červen 1986

Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0130 (770130) - listopad 1990

Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0133 (770133) - listopad 1976

Zásady pro navrhování systémů poddajné fixace výrobků v obalech

125 Kč

ČSN 77 0134 (770134) - květen 1980

Zásady pro navrhování systémů pevné fixace výrobků v obalech

190 Kč

ČSN 77 0230 (770230) - říjen 1987

Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky

440 Kč

ČSN 77 0231 (770231) - červenec 1977

Atmosférické zkoušky obalů a balení

125 Kč

ČSN 77 0232 (770232) - červenec 1977

Stanovení propustnosti polotuhých a tuhých obalů pro vodní páru

125 Kč

ČSN 77 0233 (770233) - duben 1982

Zkoušení propustnosti obalů pro prach

190 Kč

ČSN 77 0240 (770240) - září 1984

Stanovení součinitele smykového tření obalových materiálů. Metoda smýkání po vodorovné rovině

125 Kč

ČSN 77 0421 (770421) - leden 1978

Stanovení odolnosti spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení proti vnějšímu tlaku

125 Kč

ČSN 77 0471 (770471) - listopad 1976

Stanovení ochranné účinnosti spotřebitelského balení proti vzdušné vlhkosti

190 Kč

ČSN 77 0501 (770501) - prosinec 1978

Zásady pro posuzování technické úrovně potisku spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení

125 Kč

ČSN 77 0510 (770510) - leden 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení hmotnosti a skutečného objemu. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0511 (770511) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení rozměrů. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0512 (770512) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0513 (770513) - květen 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Odolnost proti nárazu a proti rázu při volném pádu. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 22206 (770602) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení

125 Kč

ČSN 77 0606 (770606) - říjen 1990

Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní parametry

340 Kč

ČSN 77 0621 (770621) - květen 1980

Zkoušení skupinového balení ve smrštitelné fólii

125 Kč

ČSN EN 22248 (770631) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu

125 Kč

ČSN EN 22876 (770636) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překlápěním

125 Kč

ČSN 77 0638 (770638) - květen 1978

Zkoušení přepravního balení vidlicovou manipulací

190 Kč

ČSN 77 0639 (770639) - únor 1980

Zkoušení přepravních obalů a přepravního balení stlačením v lanovém závěsu

190 Kč

ČSN ISO 4178 (770640) - únor 1993

Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

ČSN 77 0641 (770641) - listopad 1976

Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.90t

190 Kč

ČSN EN 28768 (770643) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překocením

125 Kč

ČSN ISO 10531 (770650) - prosinec 1993

Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek

190 Kč

ČSN 77 0651 (770651) - květen 1977

Zkoušení přepravního balení horizontálními rázy na železničním voze

190 Kč

ČSN EN 28474 (770672) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody

125 Kč

ČSN 77 0910 (770910) - prosinec 1985

Mechanické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

230 Kč

ČSN 77 0911 (770911) - prosinec 1985

Rizika tlakových sil pro přepravní balení v přepravních řetězcích

125 Kč

ČSN 77 0912 (770912) - prosinec 1985

Rizika rázů při volném pádu pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0913 (770913) - prosinec 1985

Rizika horizontálních rázů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0914 (770914) - prosinec 1985

Rizika opakovaných otřesů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0915 (770915) - prosinec 1985

Rizika vibrací pro přepravní balení v přepravních řetězcích

125 Kč

ČSN 77 0930 (770930) - srpen 1987

Klimatické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

590 Kč

ČSN 77 0935 (770935) - červenec 1988

Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů

125 Kč

ČSN 97 1004 (971004) - květen 1997

Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů

340 Kč
foo