ICS 55.020 - Balení a distribuce zboží obecně

ČSN EN 16247-4 (011505) - prosinec 2014

Energetické audity - Část 4: Doprava

230 Kč

ČSN ISO 17363 (269367) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Kontejnery

350 Kč

ČSN ISO 17364 (269368) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové prostředky (RPI)

440 Kč

ČSN ISO 17365 (269369) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Přepravní jednotky

350 Kč

ČSN ISO 17366 (269370) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Obaly výrobků

350 Kč

ČSN ISO 17367 (269371) - únor 2014 aktuální vydání

Aplikace RFID (radiofrekvenční identifikace) v dodavatelském řetězci - Označování výrobků tagy

550 Kč

ČSN EN 13011 (269388) - listopad 2001

Dopravní služby - Přepravní řetězce zboží - Systém deklarace prováděcích podmínek

230 Kč

ČSN EN 13876 (269390) - listopad 2003

Doprava - Logistika a služby - Přepravní řetězce zboží - Směrnice pro zajištění služeb nákladní přepravy

190 Kč

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440) - květen 2016 aktuální vydání

Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 49 0006 (490006) - prosinec 1994

Dřevěné obaly. Terminologie

230 Kč

ČSN 77 0000 (770000) - září 2005 aktuální vydání

Obaly - Základní termíny

230 Kč

ČSN 77 0001 (770001) - leden 1995

Obalová technika. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.05t

802 Kč

ČSN EN 13193 (770003) - červen 2001

Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 14182 (770004) - listopad 2003

Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice

190 Kč

ČSN 77 0050 (770050) - únor 1993

Označování nákladů. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 780 (770051) - červenec 2016 aktuální vydání

Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CR 14311 (770052) - únor 2015

Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu

190 Kč

ČSN 77 0053 (770053) - červenec 2003 aktuální vydání

Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

125 Kč

ČSN ISO 22742 (770055) - červenec 2012 aktuální vydání

Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek

440 Kč

ČSN 77 0106 (770106) - červenec 1978

Bariérové systémy pro ochranné balení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.87, Zb 6.88t

790 Kč

ČSN 77 0107 (770107) - listopad 1990

Typové bariérové systémy přepravního balení. Všeobecná a společná ustanovení

230 Kč

ČSN 77 0108 (770108) - květen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení hygroskopických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

ČSN 77 0109 (770109) - říjen 1993

Typové bariérové systémy přepravního balení technických výrobků. Evropské přepravní řetězce

190 Kč

ČSN 77 0111 (770111) - květen 1980

Obalové prostředky a bariérové systémy pro ochranné balení strojírenských výrobků

340 Kč

ČSN 77 0113 (770113) - červen 1986

Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0130 (770130) - listopad 1990

Fixace výrobků v obalech. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0133 (770133) - listopad 1976

Zásady pro navrhování systémů poddajné fixace výrobků v obalech

125 Kč

ČSN 77 0134 (770134) - květen 1980

Zásady pro navrhování systémů pevné fixace výrobků v obalech

190 Kč

ČSN EN ISO 16106 (770135) - srpen 2020 aktuální vydání

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13427 (770145) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

230 Kč

ČSN EN 13428 (770146) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů

340 Kč

ČSN EN 13429 (770147) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Opakované použití

230 Kč

ČSN EN 13430 (770148) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu

340 Kč

ČSN EN 13431 (770149) - březen 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace minimální výhřevnosti

230 Kč

ČSN CR 13695-1 (770150) - září 2001

Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech

550 Kč

TNI CEN/TR 13688 (770151) - červen 2009

Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace

230 Kč

ČSN CR 13504 (770152) - červen 2001

Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu

230 Kč

ČSN EN 13432 (770153) - září 2001

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.05t

360 Kč

ČSN CR 13686 (770154) - únor 2002

Obaly - Optimalizace energetického využití odpadů z obalů

340 Kč

TNI CEN/TR 13910 (770155) - červenec 2011

Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů

340 Kč

ČSN EN 13439 (770158) - leden 2004

Obaly - Míra energetického využití - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

210 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - únor 2015

Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků

190 Kč

ČSN EN 15593 (770164) - listopad 2008

Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky

230 Kč

ČSN 77 0230 (770230) - říjen 1987

Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky

440 Kč

ČSN 77 0231 (770231) - červenec 1977

Atmosférické zkoušky obalů a balení

125 Kč

ČSN 77 0232 (770232) - červenec 1977

Stanovení propustnosti polotuhých a tuhých obalů pro vodní páru

125 Kč

ČSN 77 0233 (770233) - duben 1982

Zkoušení propustnosti obalů pro prach

190 Kč

ČSN 77 0240 (770240) - září 1984

Stanovení součinitele smykového tření obalových materiálů. Metoda smýkání po vodorovné rovině

125 Kč

ČSN EN 14047 (770318) - říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého

125 Kč

ČSN EN 14048 (770319) - říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

125 Kč

ČSN EN ISO 8317 (770410) - únor 2017 aktuální vydání

Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly

230 Kč

ČSN EN 862 (770411) - leden 2017 aktuální vydání

Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně uzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14375 (770412) - leden 2017 aktuální vydání

Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13127 (770413) - květen 2013

Obaly - Obaly odolné dětem - Mechanické zkušební metody pro opakovaně uzavíratelné obalové systémy odolné dětem

340 Kč

ČSN 77 0421 (770421) - leden 1978

Stanovení odolnosti spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení proti vnějšímu tlaku

125 Kč

ČSN 77 0471 (770471) - listopad 1976

Stanovení ochranné účinnosti spotřebitelského balení proti vzdušné vlhkosti

190 Kč

ČSN 77 0501 (770501) - prosinec 1978

Zásady pro posuzování technické úrovně potisku spotřebitelských obalů a spotřebitelského balení

125 Kč

ČSN 77 0510 (770510) - leden 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení hmotnosti a skutečného objemu. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0511 (770511) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení rozměrů. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0512 (770512) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0513 (770513) - květen 1992

Plastové spotřebitelské obaly. Odolnost proti nárazu a proti rázu při volném pádu. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 22206 (770602) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Identifikace při zkoušení

125 Kč

ČSN 77 0606 (770606) - říjen 1990

Obecná pravidla pro sestavení programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní parametry

340 Kč

ČSN EN ISO 15867 (770614) - prosinec 2003

Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie

125 Kč

ČSN EN ISO 16103 (770618) - prosinec 2005

Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály

230 Kč

ČSN 77 0621 (770621) - květen 1980

Zkoušení skupinového balení ve smrštitelné fólii

125 Kč

ČSN EN ISO 16495 (770622) - květen 2014

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN ISO 13274 (770623) - květen 2014

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC

340 Kč

ČSN EN 22248 (770631) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška rázem při volném pádu

125 Kč

ČSN EN ISO 17480 (770634) - březen 2019

Obaly - Přístupné konstrukční řešení - Snadné otevírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 22876 (770636) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překlápěním

125 Kč

ČSN 77 0638 (770638) - květen 1978

Zkoušení přepravního balení vidlicovou manipulací

190 Kč

ČSN 77 0639 (770639) - únor 1980

Zkoušení přepravních obalů a přepravního balení stlačením v lanovém závěsu

190 Kč

ČSN ISO 4178 (770640) - únor 1993

Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

ČSN 77 0641 (770641) - listopad 1976

Zkoušení přepravních obalů vnitřním přetlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 9.90t

190 Kč

ČSN EN 28768 (770643) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška překocením

125 Kč

ČSN EN ISO 13355 (770646) - červenec 2020 aktuální vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška náhodnými vertikálními vibracemi

230 Kč

ČSN ISO 10531 (770650) - prosinec 1993

Přepravní balení. Zkouška stálosti manipulačních jednotek

190 Kč

ČSN 77 0651 (770651) - květen 1977

Zkoušení přepravního balení horizontálními rázy na železničním voze

190 Kč

ČSN EN 28474 (770672) - březen 1997

Obaly - Přepravní balení - Zkouška ponořením do vody

125 Kč

ČSN 77 0910 (770910) - prosinec 1985

Mechanické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

230 Kč

ČSN 77 0911 (770911) - prosinec 1985

Rizika tlakových sil pro přepravní balení v přepravních řetězcích

125 Kč

ČSN 77 0912 (770912) - prosinec 1985

Rizika rázů při volném pádu pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0913 (770913) - prosinec 1985

Rizika horizontálních rázů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0914 (770914) - prosinec 1985

Rizika opakovaných otřesů pro přepravní balení v přepravních řetězcích

65 Kč

ČSN 77 0915 (770915) - prosinec 1985

Rizika vibrací pro přepravní balení v přepravních řetězcích

125 Kč

ČSN 77 0930 (770930) - srpen 1987

Klimatické namáhání přepravního balení v přepravních řetězcích

590 Kč

ČSN 77 0935 (770935) - červenec 1988

Obaly. Metody odběru vzorků pro stanovení množství mikroorganismů

125 Kč

ČSN 77 1002-1 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 1: Zásady

230 Kč

ČSN 77 1002-2 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 2: Terminologie

125 Kč

ČSN 77 1002-3 (771002) - srpen 2001

Balení - Rozměrová koordinace - Část 3: Pravidla a rozměry

125 Kč

ČSN EN 13010 (771036) - září 2003

Balení - Jednotky balení - Požadavky na závěsný vystavovací štítek a jeho rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 11683 (774001) - říjen 1998

Balení - Hmatatelné výstrahy - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.00t, Oprava 2 5.04t, Oprava 3 12.17t, Oprava 4 3.18t

270 Kč

ČSN EN ISO 17351 (774003) - duben 2015

Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky

230 Kč

ČSN EN ISO 21976 (774004) - duben 2021

Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 97 1004 (971004) - květen 1997

Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů

340 Kč