ČSN 77 0050 (770050)

Označování nákladů. Společná ustanovení

ČSN 77 0050 Označování nákladů. Společná ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 258-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR norma RVHP nedoplňuje. Norma RVHP stanoví všeobecné předpisy pro označování nákladů při přepravě a skladování. Tato nor a se nevztahuje na označování, obsahující údaje o zabalených výrobcích. Je normalizováno názvosloví a rozdělení. (V této kapitole je definována zejména: Výstražná značka, což je zobrazení (symbol) poukazující na vlastnosti nákladu, které vyžadují z důvodu bezpečnosti přepravy, ochrany zdraví a života lidí zvláštní podmínky při přepravě a skladování.) Dále je normalizováno provedení a rozměry označení a konečně umístění označení. V kapitole o provedení je normalizován tvar i barva písma. V kapitole o označení je přesně uvedeno, kde má být co napsáno. (Např. "výstražné značky" vlevo nahoře apod.) ČSN 77 0050 byla schválena 3.5.1983 a nabyla účinnosti od 1.1.1984. Nahradila ČSN 77 0050 z 19.1.1977.
"Změnou a)-7-8/1987" se s účinností od 1.9.1987 doplňuje text asi na třech místech. Tím se do normy zapracovávají změny ST SEV 258-81, schválené na 61. zasedání SKSN RVHP.

Označení ČSN 77 0050 (770050)
Katalogové číslo 32081
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 2. 1993
Datum účinnosti 1. 3. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320816
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 00 50
  • ČSN 770050
  • ČSN 77 00 50 : 1993
  • ČSN 770050:1993
  • ČSN 77 0050:1993
foo