Třída 7700 - Názvosloví obalové techniky, předpisy a směrnice pro balení

Zobrazit obsah třídy 77 - Obaly a obalová technika

ČSN 77 0000 (770000) - září 2005 aktuální vydání

Obaly - Základní termíny

230 Kč

ČSN 77 0001 (770001) - leden 1995

Obalová technika. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.05t

802 Kč

ČSN EN 13193 (770003) - červen 2001

Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 14182 (770004) - listopad 2003

Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 12374 (770010) - květen 2023 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 6590-1 (770011) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 1: Papírové pytle

340 Kč

ČSN ISO 6590-2 (770012) - leden 1995

Obaly. Pytle. Terminologie a typy. Část 2. Plastové pytle

230 Kč

ČSN 77 0050 (770050) - únor 1993

Označování nákladů. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 780 (770051) - červenec 2016 aktuální vydání

Obaly - Distribuční obaly - Grafické značky pro manipulaci a skladování balení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

TNI CR 14311 (770052) - únor 2015

Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu

190 Kč

ČSN 77 0053 (770053) - červenec 2003 aktuální vydání

Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

125 Kč

ČSN ISO 22742 (770055) - červenec 2012 aktuální vydání

Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek

440 Kč

ČSN EN 15178 (770056) - březen 2008

Prvky pro identifikaci produktů v případě mimořádných poptávek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo