ČSN 77 0000 (770000) Aktuální vydání

Obaly - Základní termíny

ČSN 77 0000 Obaly - Základní termíny
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická norma stanoví základní názvy pro obaly, obalové prostředky a balení a popis struktury obalu.
Obaly, obalové prostředky se pro praktické používání v průmyslu označují, zařazují do různých kategorií, druhů, typů, skupin dle rozmanitých kritérií vybíraných a uplatňovaných účelově pro potřeby toho kterého sektoru či odvětví a nebo v rámci obchodních vztahů, například: spotřebitelské; prodejní; komerční; manipulační; obchodní; přepravní; primární; pro přepravu nebezpečného zboží; průmyslové; flexibilní; dárkové, tuhé, pevné, měkké; dřevěné; fixační; vázací; uzavírací. Rychlý technický rozvoj a postupující globalizace nedávají prostor k obecnému detailnímu a vyčerpávajícímu roztřídění obalů a obalových prostředků, aby takto zavedené třídění bylo pro průmysl dostatečně stabilní.
Účelem normy je definovat základní termíny "obal", "obalový prostředek", "balení", "obalové materiály" pro použití v celém průřezu hospodářství a při legislativní tvorbě.

Označení ČSN 77 0000 (770000)
Katalogové číslo 73938
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2005
Datum účinnosti 1. 10. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963739380
Tato norma nahradila ČSN 77 0000 (770000) z ledna 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 00 00
  • ČSN 770000
  • ČSN 77 00 00 : 2005
  • ČSN 770000:2005
  • ČSN 77 0000:2005
foo