ČSN EN 14182 (770004)

Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice

ČSN EN 14182 Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí slovník preferovaných termínů a k nim přiřazených definic, obecně použitelných pro obaly. Příloha A (informativní) identifikuje a vysvětluje dvanáct základních obalových termínů a definic použitých v rámci Směrnice Evropského společenství týkajících se obalů a obalových odpadů. V příloze je zahrnut také termín z Rozhodnutí Komise o systému identifikace obalových materiálů. V příloze B (informativní) je uveden seznam ekvivalentních termínů ve třech oficiálních jazycích CEN. Příprava konečné terminologie je v každém oboru obtížná, avšak pokud se týká balení je tento úkol ještě složitější, vzhledem k vývoji ke kterému došlo v Evropě, v oblasti obalů a životního prostředí. Tento vývoj vedl ke zpracování Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a obalových odpadech, která sama zavádí termíny a definice, jež nejsou vždy ve shodě s těmi, které se běžně používají. Směrnice se týká každého obalu uváděného na trh v Evropské unii, ať je kdekoli vyroben či použit a veškerých odpadů, které z něj pocházejí. V příloze II této směrnice jsou uvedeny základní požadavky na výrobu a složení obalu, jakož i specifické požadavky vzhledem k jeho opakovanému použití a využití (ať už jako materiálu, ve formě energie nebo pomocí biodegradace, včetně kompostování). Směrnice definuje dvanáct základních termínů a definic, které jsou v ní použity.
Z těchto důvodů, kromě uvedení základních termínů a definic, nápomocných při používání celého rozsahu obalových norem, usiluje tato evropská norma o identifikaci variant a objasnění těchto dvanácti základních termínů z výše uvedené směrnice.
V jakémkoli celoevropském dokumentu mohou v mezních případech jazykové rozdíly vytvářet překážky při chápání pojmů. Tato evropská norma se snaží brát v úvahu takové situace, kdy přímý, doslovný překlad termínu z jednoho ze tří oficielních jazyků CEN do druhého, nebo obou dalších, nemusí vést ke stejnému pojmu. Pracovním jazykem při vývoji této normy byla angličtina a zahrnuté termíny byly v angličtině identifikovány a definovány a pak přeloženy do francouzštiny a němčiny. Pro snazší porozumění je v příloze B zahrnut oddíl obsahující další jazykové ekvivalenty termínů, u nichž lze předpokládat vyšší možnost výskytu takových terminologických nejasností.

Označení ČSN EN 14182 (770004)
Katalogové číslo 68630
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2003
Datum účinnosti 1. 12. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963686301
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo