ČSN 77 0001 (770001)

Obalová technika. Terminologie

Objednat


Cena: 802 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí definice termínů ze základních pojmových oblastí obalové techniky začleněných do šesti kapitol. V této normě nejsou zahrnuty termíny z pojmové oblasti Balicí stroje, ty jsou obsahem samostatné ČSN 77 0002. Česky a německy je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 900 hesel. Za pozornost stojí některé definice v kapitole 5 - Obal, balený výrobek, balení a jednotka balení, jako např. čl.5.1.7: Obal odolný dětem: Obal ve smyslu hotový výrobek, tj. včetně uzávěru, jehož otevření je obtížné pro děti mladší 5 let, avšak jehož používání není obtížné pro dospělé. Dále čl.5.3.4: Balení odolné dětem: Balení, které svým zvláštním řešením má zabránit tomu, Aby plněný výrobek (např. toxický, pro zdraví nebezpečný) byl zneužit dětmi zvlášť ohrožených věkových skupin. A konečně čl. 5.3.37: Spotřebitelské balení: Balení určené konečnému spotřebiteli. Poznámka: Rozlišujeme např. jednotlivé, kombinované, vícesložkové, vícekusové a sortimentní balení, apod. ČSN 77 0001 byla vydána v lednu 1995. Nahradila ČSN 77 0001 z 18.6.1986 v celém rozsahu, ČSN 77 0002 z 18.6.1986 v celém rozsahu, ČSN 77 0004 z 12.9.1984 v celém rozsahu, ČSN 77 0005 z 9.3.1973 včetně změny a) 9.79, b) 1.87 v celém rozsahu a ČSN 77 0006 z 12.9.1984 v celém rozsahu.

Označení ČSN 77 0001 (770001)
Katalogové číslo 17001
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 102 stran formátu A4
EAN kód 8590963170015
Změny a opravy Z1 9.05t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 00 01
  • ČSN 770001
  • ČSN 77 00 01 : 1995
  • ČSN 770001:1995
  • ČSN 77 0001:1995
foo