1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 01.040.55 - Balení a distribuce zboží (názvosloví)

ČSN EN 415-1 (267600) - duben 2015 aktuální vydání

Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení

570 Kč

ČSN 26 9004 (269004) - červen 1983

Manipulační jednotky. Názvosloví

32 Kč

ČSN EN ISO 445 (269006) - leden 2014 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Slovník

570 Kč

ČSN 26 9015 (269015) - červen 1981

Skladování. Základní názvosloví

125 Kč

ČSN 26 9016 (269016) - únor 1985

Skladování. Názvosloví skladů

190 Kč

ČSN 26 9017 (269017) - srpen 1986

Skladování. Názvosloví ploch a prostorů

350 Kč

ČSN 26 9018 (269018) - říjen 1987

Skladování. Technologické a technicko-ekonomické názvosloví

230 Kč

ČSN 26 9019 (269019) - květen 1988

Skladování. Názvosloví zásob

125 Kč

ČSN ISO 830 (269339) - listopad 2000 aktuální vydání

Kontejnery - Slovník

350 Kč

ČSN EN 12674-1 (269820) - únor 2000

Rozvážkové vozíky - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN 49 0006 (490006) - prosinec 1994

Dřevěné obaly. Terminologie

230 Kč

ČSN 77 0000 (770000) - září 2005 aktuální vydání

Obaly - Základní termíny

230 Kč

ČSN 77 0001 (770001) - leden 1995

Obalová technika. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.05t

802 Kč

ČSN EN 13193 (770003) - červen 2001

Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 14182 (770004) - listopad 2003

Obaly - Terminologie - Základní termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 12374 (770010) - leden 2010 aktuální vydání

Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie

340 Kč

ČSN EN ISO 15867 (770614) - prosinec 2003

Středně velké obaly (IBC) pro jiné než nebezpečné zboží - Terminologie

125 Kč