ČSN ISO 22742 (770055) Aktuální vydání

Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek

ČSN ISO 22742 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma
a) stanovuje minimální požadavky na provedení etiket na baleném výrobku s lineárním čárovým kódem a dvourozměrnými symboly k předávání dat mezi obchodními partnery;
b) uvádí pokyny pro formátování dat na etiketě uváděných v lineárním čárovém kódu, dvourozměrných symbolech a v člověkem čitelné podobě;
c) uvádí specifická doporučení týkající se výběru lineárního čárového kódu a dvourozměrných (dále 2D) symbolik a stanovuje požadavky na kvalitu a třídy hustoty čárového kódu;
d) uvádí specifická doporučení týkající se 2D symbolik, které umožňují široký výběr univerzálních čtecích zařízení (například plošné snímače, lineární snímače, linkové laserové snímače a rastrové laserové snímače); a
e) doporučuje umístění etikety, velikost a zahrnutí volného textu a případných grafik.
Tato mezinárodní norma podporuje rovněž na úrovni baleného výrobku identifikaci, a procesy v zásobovacích řetězcích, jako je systém řízení zásob, kompletování zakázek a místo použití.
Záměrem této mezinárodní normy je zavedení strojově čitelných (například čárových kódů) a člověkem čitelných údajů obsažených na etiketách umístěných na balených výrobcích.
Mezi zamýšlené aplikace patří mimo jiné zásoby zboží, skladové hospodářství, údržba a místo nákupu.
Přestože je poskytnut návod, nestanovuje tato mezinárodní norma konkrétní rozměry etikety nebo oblasti pro značení a umístění informací. Před zavedením této specifikace se doporučuje dodavatelům a výrobcům revidovat a vzájemně schválit podrobnosti se svými obchodními partnery.
Tato mezinárodní norma neruší ani nenahrazuje jakékoliv platné bezpečnostní nebo regulační požadavky na značení nebo označování etiketou. Záměrem této normy je splnění minimálních požadavků na balený výrobek v řadě aplikací a průmyslových skupin. Jako taková, je norma použitelná pro široký rozsah průmyslových odvětví, z nichž každé může mít specifické realizační směrnice. Tato mezinárodní norma je rovněž vhodná jako doplněk k dalším povinným požadavkům na označování etiketami.

Označení ČSN ISO 22742 (770055)
Katalogové číslo 90882
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2012
Datum účinnosti 1. 8. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963908823
Tato norma nahradila ČSN ISO 22742 (770055) z února 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 22 742
  • ČSN ISO 22742:2012
  • ČSN ISO 22 742:2012
foo