Třída 7708 - Vlastnosti a zkoušení pomocných obalových prostředků

Zobrazit obsah třídy 77 - Obaly a obalová technika

ČSN ISO 4651 (770811) - říjen 1992

Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.98t, Amd.1 4.09t

287 Kč

ČSN 77 0812 (770812) - leden 1983

Zkoušení tlumicí účinnosti fixačních obalových materiálů vibrací

125 Kč

ČSN 77 0830 (770830) - červen 1986

Vysoušedla pro ochranné balení. Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN 77 0831 (770831) - leden 1983

Zkoušení vysoušedel pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0840 (770840) - srpen 1986

Zkoušení obalových lepidel. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0844 (770844) - srpen 1986

Stanovení smývatelnosti etiket

125 Kč

ČSN 77 0845 (770845) - srpen 1986

Stanovení zasychací doby obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0846 (770846) - srpen 1986

Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0847 (770847) - srpen 1986

Stanovení aplikační teploty tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0848 (770848) - srpen 1986

Stanovení klimatické odolnosti obalových lepidel ve slepu

125 Kč

ČSN EN 12481 (770860) - listopad 2001

Samolepicí pásky - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 1942 (770861) - listopad 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 29864 (770863) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1944 (770864) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření přilnavosti při odvíjení nízkou rychlostí

125 Kč

ČSN 77 0865 (770865) - listopad 1989

Samolepicí obalové pásky. Zjišťování vzhledových vad

125 Kč

ČSN EN 12035 (770866) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Odlepování lepicí pásky

190 Kč

ČSN 77 0867 (770867) - listopad 1989

Samolepicí obalové pásky. Stanovení pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení

125 Kč

ČSN EN 1945 (770869) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření dotykové lepivosti

125 Kč

ČSN EN ISO 29863 (770870) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12024 (770871) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření odolnosti při zvýšené teplotě a vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 12032 (770874) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek při aktivaci

190 Kč

ČSN EN 12034 (770876) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření délky kotouče lepicí pásky

190 Kč

ČSN EN 12033 (770877) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci

190 Kč

ČSN EN 12036 (770878) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pronikání rozpouštědla do lepicích překrývacích pásek

125 Kč

ČSN EN 12027 (770879) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření nehořlavosti

125 Kč

ČSN EN 12028 (770880) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření prodloužení při statickém zatížení

125 Kč

ČSN EN 12026 (770881) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření síly při odvíjení vysokou rychlostí

125 Kč

ČSN EN 12025 (770882) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti v dotržení kyvadlovou metodou

230 Kč

ČSN EN ISO 29862 (770883) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč