Třída 7702 - Zkoušení obalových prostředků a balení, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 77 - Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 2233 (770203) - březen 2002 aktuální vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Kondicionování pro zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 7023 (770205) - září 1993

Obaly. Pytle. Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

ČSN ISO 6591-1 (770215) - prosinec 1993

Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 1: Prázdné papírové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN EN ISO 8351-1 (770216) - září 1997 aktuální vydání

Obaly - Metody specifikace pro pytle - Část 1: Papírové pytle

190 Kč

ČSN EN ISO 8351-2 (770216) - listopad 1997 aktuální vydání

Obaly - Metoda specifikace pro pytle - Část 2: Plastové pytle

190 Kč

ČSN EN ISO 8367-1 (770217) - leden 1998 aktuální vydání

Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 1: Papírové pytle

125 Kč

ČSN EN ISO 8367-2 (770217) - leden 1998 aktuální vydání

Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 2: Plastové pytle

125 Kč

ČSN EN 13593 (770220) - září 2003

Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13590 (770221) - říjen 2003

Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti

230 Kč

ČSN EN 13592 (770222) - září 2017 aktuální vydání

Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 77 0226 (770226) - srpen 1987

Stanovení vlivu obalových materiálů na organoleptické vlastnosti poživatin. Senzorická zkouška

190 Kč

ČSN 77 0230 (770230) - říjen 1987

Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky

440 Kč

ČSN 77 0231 (770231) - červenec 1977

Atmosférické zkoušky obalů a balení

125 Kč

ČSN 77 0232 (770232) - červenec 1977

Stanovení propustnosti polotuhých a tuhých obalů pro vodní páru

125 Kč

ČSN 77 0233 (770233) - duben 1982

Zkoušení propustnosti obalů pro prach

190 Kč

ČSN EN 13972 (770234) - červen 2003

Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu

190 Kč

ČSN EN 13973 (770235) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění

125 Kč

ČSN EN 16063 (770236) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví

190 Kč

ČSN EN 16064 (770237) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5)

190 Kč

ČSN EN 16065 (770238) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8)

190 Kč

ČSN EN 16066 (770239) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35)

190 Kč

ČSN 77 0240 (770240) - září 1984

Stanovení součinitele smykového tření obalových materiálů. Metoda smýkání po vodorovné rovině

125 Kč

ČSN EN 16067 (770242) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00)

190 Kč

ČSN EN 16068 (770243) - červenec 2012

Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38

190 Kč

ČSN EN 16592 (770244) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)

190 Kč

ČSN EN 16593 (770245) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve BVS 30H60

230 Kč

ČSN EN 16594 (770246) - květen 2015

Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 26/22 (12,0)

190 Kč

ČSN 77 0290 (770290) - září 1970

Zkoušení lepicích a samolepicích pásek za ztížených klimatických podmínek

190 Kč