Třída 7703 - Zkoušení obalových materiálů

Zobrazit obsah třídy 77 - Obaly a obalová technika

ČSN 77 0301 (770301) - březen 1967

Spotřebitelské obaly. Zkoušení mechanické odolnosti sáčků volným pádem

65 Kč

ČSN EN 14477 (770305) - říjen 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody

190 Kč

ČSN 77 0312 (770312) - listopad 1982

Zkoušení vlivu tekutých náplní na pevnost svaru termoplastových a kombinovaných obalových materiálů

125 Kč

ČSN EN 14479 (770314) - listopad 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda

190 Kč

ČSN EN 13628-1 (770315) - červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda

230 Kč

ČSN EN 13628-2 (770315) - červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody

230 Kč

ČSN EN 14045 (770316) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování

230 Kč

ČSN EN 14046 (770317) - listopad 2003

Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého

340 Kč

ČSN EN 14047 (770318) - říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého

125 Kč

ČSN EN 14048 (770319) - říjen 2003

Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru

125 Kč

ČSN 77 0329 (770329) - duben 1991

Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

125 Kč

ČSN 77 0330 (770330) - duben 1991

Stanovení bariérové účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů

125 Kč

ČSN ISO 5633 (770331) - říjen 1992

Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody

125 Kč

ČSN 77 0332 (770332) - únor 1980

Stanovení propustnosti tenkých plošných materiálů pro vodní páru gravimetrickou metodou

230 Kč

ČSN 77 0333 (770333) - prosinec 1985

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Rovnotlaká metoda

190 Kč

ČSN 77 0334 (770334) - prosinec 1985

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Metoda konstantního přetlaku

190 Kč

ČSN 77 0335 (770335) - prosinec 1980

Obaly na aerosoly. Metoda zkoušení odolnosti proti vnitřnímu přetlaku

125 Kč

ČSN 77 0336 (770336) - červen 1987

Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Rovnotlaká interferometrická metoda

190 Kč

ČSN 77 0337 (770337) - duben 1991

Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN 77 0338 (770338) - prosinec 1989

Stanovení ochranné účinnosti plastových obalových prostředků proti viditelnému a ultrafialovému záření

190 Kč

ČSN 77 0341 (770341) - květen 1976

Zkoušení tepelné odolnosti mechanicky namáhaných obalových materiálů

125 Kč

ČSN 77 0344 (770344) - duben 1995

Standardní postup zkoušení nekovových materiálů UV zářením a kondenzací vody. Typ s fluorescenčním UV zářením a kondenzací

190 Kč

ČSN 77 0351 (770351) - květen 1981

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky

125 Kč

ČSN 77 0352 (770352) - květen 1981

Stanovení propustnosti obalových materiálů pro oleje

125 Kč

ČSN 77 0353 (770353) - listopad 1983

Zkoušení propustnosti obalových materiálů pro aromatické látky

125 Kč

ČSN EN 868-10 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 868-2 (770360) - duben 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 868-3 (770360) - srpen 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-4 (770360) - srpen 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 868-5 (770360) - červenec 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 868-6 (770360) - září 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-7 (770360) - září 2017 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-8 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 868-9 (770360) - červen 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč
foo