ČSN EN 13628-2 (770315)

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody

ČSN EN 13628-2 Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část této evropské normy stanoví rychlé metody pro běžné použití při kontrole jakosti, pro sledování obsahu zbytkových rozpouštědel, používaných při výrobě měkkých obalů, plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" (metoda odběru vzorku z prostoru nad zkoušeným materiálem). Postupy popsané v této části zahrnují jeden jediný nástřik "headspace", což má za následek neúplný odběr rozpouštědla. Zjištěné hodnoty tak mohou být nižší než odpovídá absolutnímu množství, které by se mělo stanovit podle Části 1. Zbytky produktů tepelného rozkladu nejsou předmětem této normy.
Metoda je vhodná pro měkké obalové materiály, které mohou být složeny z jedné nebo více vrstev plastových fólií, papíru nebo lepenky, kovových fólií, nebo z jejich kombinací.
Tato metoda se nevztahuje na zbytková rozpouštědla v množství menším než 0,5 mg/m2.

Označení ČSN EN 13628-2 (770315)
Katalogové číslo 67646
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2003
Datum účinnosti 1. 8. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963676463
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13628-1 (770315)
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda