ČSN EN 13628-1 (770315)

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda

ČSN EN 13628-1 Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část této evropské normy stanoví metody pro kvantitativní stanovení zbytkových rozpouštědel v měkkých obalech plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" (metoda odběru vzorku z prostoru nad zkoušeným materiálem ) v případech, kdy je před zahájením analýzy známa chemická identita těchto zbytkových rozpouštědel. Zbytky produktů tepelného rozkladu nejsou předmětem této normy.
Metoda je vhodná pro měkké obalové materiály, které mohou být složeny z jedné nebo více vrstev plastových fólií, papíru nebo lepenky, kovových fólií, nebo z jejich kombinací.
Tato metoda se nevztahuje na zbytková rozpouštědla v množství menším než 0,5 mg/m2.

Označení ČSN EN 13628-1 (770315)
Katalogové číslo 67647
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2003
Datum účinnosti 1. 8. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963676470
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13628-2 (770315)
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody