ČSN EN 14045 (770316)

Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování

ČSN EN 14045 Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se používá pro hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí poloprovozní zkoušky aerobního kompostování při definovaných podmínkách. Ke stanovení biologické rozložitelnosti obalových materiálů se mají použít jiné metody. Obalové materiály se smíchají s biologickým odpadem a při prakticky zaměřených podmínkách kompostování se nechá 12 týdnů probíhat proces samovolného kompostování. Na konci fáze kompostování se stanoví rozpad prosetím kompostu a vypočítá se hmotnostní bilance. Vliv zkoušeného vzorku na jakost kompostu je možné u výsledného kompostu na konci procesu kompostování sledovat pomocí dalších stanovení, jako jsou chemické analýzy a zkoušky ekotoxicity.
Dále je možné tuto metodu použít k vizuálnímu posouzení a pro fotografickou dokumentaci rozpadu obalových materiálů a k hodnocení vlivu jejich přísady na proces kompostování.

Označení ČSN EN 14045 (770316)
Katalogové číslo 68805
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2003
Datum účinnosti 1. 12. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963688053
Dostupnost skladem (tisk na počkání)